Journal of Philosophical Investigations
بررسی انتقادی گزارش کاپلستون از نظریة مُثل افلاطونی
بررسی انتقادی گزارش کاپلستون از نظریة مُثل افلاطونی

مجید صدرمجلس

دوره 4، شماره 216 ، تیر 1389، ، صفحه 49-80

چکیده
  فردریک کاپلستون، برای اهل فلسفه، چهرة شناخته شده‌ای است و نام وی «یک دوره تاریخ فلسفه» را با یازده جلد تداعی می‌کند که جزو منابع معتبر دانشگاهی است. کاپلستون، فصلی از جلد اول اثر خود را به گزارش ...  بیشتر