Journal of Philosophical Investigations
اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن
اخلاق در سیاست، پیامد معرفت‌شناسی مدرن

نسترن بالین‌پرست؛ حسن فتح‌زاده

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.31727.2229

چکیده
  این جستار با بررسی انواع مفروض رابطه اخلاق و سیاست، مسأله تقلیل‌پذیری امر سیاسی به اخلاق کلاسیک را مورد بازبینی قرار می‌دهد. از این‌رو پس از کاویدن معرفت‌شناسی کلاسیک، به نقد پیش‌فرض‌های آن می‌پردازد. ...  بیشتر
در پاسخ به «چرایی»
در پاسخ به «چرایی»

حسن فتح‌زاده

دوره 9، شماره 16 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 139-154

چکیده
  در پاسخ به چراییِ پدیده‌ها دست به تبیین آن‌ها می‌زنیم، و تبیین چیزی نیست جز نسبت دادن پدیده‌ها به پدیده‌های شناخته‌شده‌ی دیگر و در نهایت طرح نظریه‌ای فراگیر جهت وحدت بخشیدن میان پدیده‌های متکثر. ...  بیشتر