Journal of Philosophical Investigations
رابطه نفس و قوا از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی زنوزی
رابطه نفس و قوا از دیدگاه ملاصدرا و آقا علی زنوزی

رامین عزیزی؛ حسن ابراهیمی

دوره 12، شماره 23 ، شهریور 1397، ، صفحه 91-109

چکیده
  با توجه به اهمیت مسأله نفس در بین فلاسفه و حکما در طول تاریخ اندیشه بشر، این پژوهش درصدد است نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه ملاصدرا و آقا علی زنوزی را در باب نفس و قوا و نسبت بین آن‎ها، مورد بررسی قرار دهد. ...  بیشتر