Journal of Philosophical Investigations
نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی
نقش راجر اسکروتن در بسط زیبایی‌شناسی تحلیلی

محدثه مرجانی؛ اصغر فهیمی فر

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 317-339

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45070.2779

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، واکاوی اندیشه‌های راجر اسکروتن(1944-2020)، فیلسوف بریتانیایی، در قلمرو زیبایی‌شناسی تحلیلی است. اسکروتن به طور خاص از پروژه نقادی قوای عقلانی کانت، و بصیرت‌های ویتگنشتاین در قلمرو ...  بیشتر
سوبژکتیوته بدن‌مند اخلاقی: فوکو و لویناس
سوبژکتیوته بدن‌مند اخلاقی: فوکو و لویناس

بیان کریمی

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 354-369

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.38892.2524

چکیده
  فوکو و لویناس از برجسته‌ترین و مهم‌ترین متفکرانی هستند که بر ضرورت انتقاد بنیادی از سوبژکتیویسم عقلانی تأکید کرده‌اند. جریانی که به زعم این دو متفکر از زمان دکارت تا عصر حاضر، توانایی اخلاقی بدن را ...  بیشتر