علّیت و پیش‌بینی‌‌ در کیهان‌شناسی مدرن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

کیها­ن­شناسی مدرن، علمی متکی بر شواهد تجربی است ولی اصول فلسفی و پیش­فرض‌های متافیزیکی نقش بسیار مهمی در آن دارند. نظریه نسبیت عام اینشتین که یکی از ابزارهای اصلی کیها­­ن­شناسی است، یک نظریه فیزیکی موجبیتی است (به جز در تکینگی‌ها) و لذا انتظار می‌رود طبق معادلات میدان اینشتین بتوان تحول بزرگ-مقیاس جهان را پیش‌بینی کرد. اما کشف شتاب مثبت جهان در پایان قرن گذشته نشان داد که موضوع پیش‌بینی آینده جهان، چنان­که تصور می‌شد، میسر نیست. در این مقاله ضمن بررسی مبانی فلسفی علیّت فیزیکی، موجبیت و پیش‌بینی در نسبیت و کیهان­شناسی، از این ادعا دفاع می‌شود که پیش‌فرض‌های متافیزیکی کیهان­شناسان در پیش‌بینی آنها در مورد آینده جهان، شدیداً دخالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causality and Prediction in Modern Cosmology

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mokhtari 1
  • Mahdi Golshani 2
1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University
2 Professor of Philosophy, Sharif University
چکیده [English]

The modern cosmology is based on the observational evidences, but several philosophical principles and metaphysical prejudices play an undeniable role in it. This paper surveys some important attitudes such as causality, prediction, determinism etc. in the general relativity and cosmology. The general relativity is a deterministic theory (apart from the singularities) and is applied in prediction of the universe large-scale evolution. However, the acceleration of the universe, noticed at the end of last century, leads to a revolutionary view in the prediction in the cosmology. Subsequently, because of the unknown nature of the acceleration driver, there is an unavoidable uncertainty in this prediction. It is asserted in this article that the cosmologists’ unscientific assumptions, veiled in their scientific claims, affect strictly on their outcomes.              

کلیدواژه‌ها [English]

  • determinism and predictability
  • the horizon problem
  • cosmological principle
  • anthropic principle
  • dark energy
 
- Astashenok et al. (2012), "Scalar dark energy models mimicking lambda-CDM with arbitrary future evolution", http://arxiv.org/abs/1203.1976v1.
- Bunge, Mario (1979), Causality and Modern Science. New York: Dover Publications.
- Caldwell, Robert (2008), "Cosmological constant," in Access Science, http://www.accessscience.com
- Davis, T. M. (2003), Fundamental Aspects of the Expansion of the Universe and Cosmic Horizons, Ph.D. thesis in the University of New South Wales, Sydney.
- Earman (1995), Bangs Crunches Whimpers and Shrieks; Singularities and Acausalities in Relativistic Spacetimes. New York: Oxford.
- Ellis (2006), "Issues in the Philosophy of Cosmology", http://arxiv.org/abs/astro-ph/0602280v2.
- Ellis (2009), "Relativistic Cosmology", General Relativity and Gravitation, 41:581–660
- Krauss (2012), A Universe from Nothing, Simon & Schuster Free Press eBooks (http://simonandschuster.com), A Division of Simon & Schuster, Inc., New York.
- Krauss (2001), "Cosmology as Seen From Venice", http://arxiv.org/abs/astro-ph/0106149v1.
- Krauss (2003), "the State of the Universe", http://arxiv.org/abs/astro-ph/0301012v2.
- Krauss and Scherrer (2008), "The End of Cosmology", Scientific American, www.SciAm.com.
- Krauss and Scherrer (2007), "The Return of a Static Universe and the End of Cosmology", General Relativity and Gravitation, 39:1545–1550.
- Krauss and Turner (1999), "Geometry and Destiny, http://arxiv.org/abs/astro-ph/9904020v1.
- Lewis and Oirschot (2012), "How Does the Hubble Sphere Limit Our View of the Universe?", http://arxiv.org/astro-ph/1203.0032v1.
- Norton (2005), "Do the Causal Principles of Modern Physics Contradict Causal Anti-Fundamentalism", www.pitt.edu/~jdnorton.
- Perlmutter S., Aldering G., Goldhaber G. (1999), Ap. J., 517, 565.
- Riess A. G., et al. (1998), AJ, 116, 100.
- Weslake (2006), "Common Causes and The Direction of Causation", http://www.usyd.edu.au/time/weslake/
- Zeldovich, Y. B. (1967), "The cosmological constant and the theory of elementary particles" JETP Lett., 6:316–317.
CAPTCHA Image