Journal of Philosophical Investigations
دوره 18 (1403)
شماره 46 مقالات
شماره 46، بهار 1403
دوره 17 (1402)
دوره 16 (1401)
دوره 15 (1400)
دوره 14 (1399)
دوره 13 (1398)
دوره 12 (1397)
دوره 11 (1396)
دوره 10 (1395)
دوره 9 (1394)
دوره 8 (1393)
دوره 7 (1392)
دوره 6 (1391)
دوره 5 (1390)
دوره 4 (1389)
دوره 3 (1388)
دوره 2 (1387)
دوره 1 (1386)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 873
تعداد نویسندگان 1,037
تعداد مشاهده مقاله 1,891,287
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 590,865
نسبت مشاهده بر مقاله 2166.42
نسبت دریافت فایل بر مقاله 676.82
----------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 2,819
تعداد مقالات رد شده 1,845
   
تعداد مقالات پذیرفته شده 683
درصد پذیرش 24
   
تعداد پایگاه های نمایه شده 35
تعداد داوران 261

 مجله پژوهش‌های فلسفی در پایگاه استنادی اسکوپوس پذیرفته شد و از شماره اول سال 2022 نمایه شده است.

لینک:

https://www.scopus.com/sourceid/21101196156

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی تحت عنوان ویژه نامه فلسفه هگل در قرن21

با سردبیر میهمان پروفسور اسلاوی  ژیژیک

در پاییز 1404 شماره 52 

 

 فصلنامه پژوهش‌های فلسفی پیرو ابلاغ آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب 98/02/02 با شماره 11/25685 به عنوان «نشریه علمی» شناخته می‌شود.مقالات پذیرفته شده برای چاپ، در قسمت مقالات آماده انتشار قابل رؤیت است. در غیر این صورت، گواهی پذیرش منسوب به این مجله، فاقد وجاهت قانونی است.


   •  نوع مجله: علمی-پژوهشی
   • حوزه تخصصی: پژوهش های فلسفه (فلسفه غرب، اسلامی و پژوهش های بین رشته ای با رویکرد فلسفی)
   •  تناوب انتشار مجله: فصلنامه (چهار شماره در سال)
   • زبان مجله: فارسی و انگلیسی (شماره زمستان به زبان انگلیسی چاپ می شود)
   • درصد پذیرش مقالات: 21%
   • وضعیت انتشار الکترونیکی آنلاین
   • رتبه‌‌بندی وزارت علوم:  سال 96 (+A)، سال 97 (Q1)، سال 98 (الف)، سال 99  (الف)، سال 1400 (الف) سال 1401 (بین المللی)
   • چارک (ISC)Q2 
    نوع دسترسی: رایگان و آزاد
   • نوع داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
   • زمان داوری5 هفته
   • ایمیل مجلهphilosophy@Tabrizu.ac.ir
   • ایمیل پشتیبان: jpitabrizu@gmail.com
   • شاپای الکترونیکی: 4419-2423
   • شاپای چاپی: 7960-2251
   • هزینه انتشار: طبق آیین نامه وزارت علوم بعد از اتمام داوری و تایید نهایی داوران و سردبیر و قبل از صدور گواهی پذیرش مبلغ 500 هزار تومان  و 23 دلار برای غیرایرانی ها به عنوان هزینه چاپ مقاله از نویسنده یا نویسندگان اخذ خواهد شد.
   • فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).


این مجله از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.                استفاده از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور

https://www.samimnoor.ir/view/fa/default

مقاله علمی- پژوهشی
رابطه عشق الهی و عشق به دیگری از دیدگاه سورن کی‌یرکگور
رابطه عشق الهی و عشق به دیگری از دیدگاه سورن کی‌یرکگور

مرضیه بیگدلی؛ بیژن عبدالکریمی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59248.3644

چکیده
  این نوشتار از چرایی سخن کی­یرکگور در باب عشق نشأت می‌گیرد. کی­یرکگور، آغازگر جریان فلسفی اگزیستانسیالیسم و یکی از الهی‌دانان بزرگ قرن نوزدهم به شمار می‌آید. عشق، یکی از ارکان اساسی تفکر کی‌یرکگور ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
«یقین اخلاقی»؛ یک مفهوم، چند دیدگاه (ارزیابی دو رویکرد نسبی و مطلق در باب «یقین ‌اخلاقی» با تکیه بر در باب یقین ویتگنشتاین)
«یقین اخلاقی»؛ یک مفهوم، چند دیدگاه (ارزیابی دو رویکرد نسبی و مطلق در باب «یقین ‌اخلاقی» با تکیه بر در باب یقین ویتگنشتاین)

محمد سعید عبداللهی؛ محسن جوادی؛ محمد لگنهاوزن

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 13-29

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58699.3609

چکیده
  یکی از مفاهیم اخلاقیِ مهمی که در سال‌های گذشته ذهن بسیاری از فیلسوفان را به خود مشغول داشته، مفهوم «یقین اخلاقی» است. این معنی که آیا گزاره‌های اخلاقی‌ای وجود دارند که آن چنان یقینی به بار‌آورند ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 30-49

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50993.3160

چکیده
  بنابر تعریف نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی، جملۀ  پیامد منطقی مجموعه مقدّمات  محسوب می‌شود اگر از  برهانی برای  وجود داشته باشد. تارسکی استدلال می‌کند که با افزایش هر تعداد قاعده به نظام‌های ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نظریۀ فرهنگ بلوخ و داوکینز، براساس مؤلفه‌های برسازندۀ «انگاره‌ها» و «مم‌ها»
نظریۀ فرهنگ بلوخ و داوکینز، براساس مؤلفه‌های برسازندۀ «انگاره‌ها» و «مم‌ها»

سیدحسین هاشمی؛ علی اصغر مصلح

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 50-73

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51102.3168

چکیده
  نظریۀ فرهنگ در نظام فکری بلوخ و داوکینز برمبنای دو انگارۀ «ماده‌باوری» و «تکامل‌نگری پویا» و با رویکرد «واگشت‌گرایی» تدوین می‌شود. این تشابه متافیزیکی و رویکردی سبب می‌شود که بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
واکاوی پژوهش‌های کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مبتنی بر مفاهیم پساپدیدارشناسی
واکاوی پژوهش‌های کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مبتنی بر مفاهیم پساپدیدارشناسی

بهنام رسولی؛ حمید احمدی هدایت

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 74-99

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59465.3643

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی پژوهش‌های کاربرد واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری مبتنی بر مفاهیم پساپدیدارشناسی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده‌است. با ابتناء بر مهمترین مفاهیم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ارزیابی جان هیر از خداباوری کانت با توجه به شکاف اخلاقی
ارزیابی جان هیر از خداباوری کانت با توجه به شکاف اخلاقی

مرضیه رضاییان؛ نفیسه ساطع؛ مرضیه صادقی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 100-114

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.57224.3567

چکیده
  آنچه جان هیر با توجه به تعالیم کانت از شکاف اخلاقی تعبیر می‌کند، در عقل عملی و تمایز میان اراده‌ اخلاقی و میل انسان به عدم پیروی از آن است. او اولین گام برای پل زدن این شکاف را کمک از دو قاعده‌ امر مطلق ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
واکاوی انتقادی وضعیت انسان در رویکرد دوگانه کانت به فرهنگ
واکاوی انتقادی وضعیت انسان در رویکرد دوگانه کانت به فرهنگ

زهره سعیدی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 115-129

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.58081.3591

چکیده
  کانت در آثار خود انسان طبیعی و اخلاقی را از هم متمایز کرده و شکافی عمیق میان انسان طبیعی و انسان اخلاقی ترسیم کرده است. وی برای پر کردن این شکاف به انسان فرهنگی و نحوه رشد و پیشرفت فرهنگ و تمدن در طی تاریخ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
افزوده‌ای بر منطق کوانتومیِ پاتنم
افزوده‌ای بر منطق کوانتومیِ پاتنم

احمد عبادی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 130-149

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.54209.3412

چکیده
  هیلاری پاتنم در آثارش از منطق کوانتومی دفاع می‌کند و اعتقاد دارد با توجه به مسائل به‌وجودآمده در مکانیک کوانتوم، منطق کلاسیک توان پاسخگویی به این مسائل را ندارد. از این‌رو، نیازمند یک طرح منطقیِ غیرکلاسیک ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
آگامبن و تحلیل ساختار قدرت
آگامبن و تحلیل ساختار قدرت

آزاد چیره؛ محمود صوفیانی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 150-170

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59698.3652

چکیده
  در سنت فلسفه‌ سیاسی غرب، دو دیدگاه عام درباره‌ ماهیت قدرت وجود دارد، که می‌توان آن‌ها را رویکردهای استعلایی و درون‌ماندگار نامید. حاکمیت یا قدرت استعلایی، از بالا اعمال می‌شود و نوعی هستی و واقعیت ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مرزهای مبهم مفهوم ’بازی‘؛ پاسخ به مناقشات مک‌گین در باب شباهت خانوادگی
مرزهای مبهم مفهوم ’بازی‘؛ پاسخ به مناقشات مک‌گین در باب شباهت خانوادگی

مینو حجت

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 171-189

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59515.3646

چکیده
  کالین مک‌گین در کتاب خود، حقیقت از طریق تحلیل: بازی‌، نام‌، و فلسفه، سعی می‌کند به برداشت سنتی از تحلیل مفهومی جان تازه‌ای ببخشد. در نظر او، تعریف یک مفهوم عبارت است از بیان شروط لازم و کافی آن، و تعریف ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نسبت خیال و والا در زیباشناسی کانت
نسبت خیال و والا در زیباشناسی کانت

هادی سالاری؛ علی سلمانی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 190-209

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.58669.3607

چکیده
  مفهوم والا دارای سابقه­ طولانی است که معمولا به یونان باز می‌­گردد؛ اما برخی اندیشمندان و فیلسوفان دوران جدید چالشی به وجود آوردند که والا را ذیل مباحث زیباشناسی قرار دهند. کانت نیز ناظر به فلسفه­ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
سه مرتبه اضافه در علم بر مبنای سه سیر فلسفی؛ نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی
سه مرتبه اضافه در علم بر مبنای سه سیر فلسفی؛ نگاه ماهوی، اصالت وجود وحدت تشکیکی و وحدت شخصی

مهدی سعادتمند؛ علی بابایی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 210-226

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59162.3631

چکیده
  اهمیت شناخت نوع اضافه بین عالم و معلوم، تعیین جایگاه علم در رویکرد جهان شناختی و کارکرد معرفت‌شناسانه آن است. پرسش اینکه: با تغییر در مبانی فلسفی، نوع اضافه بین عالم و معلوم چه معنا و کارکردی می­‌یابد؟ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی دیدگاه هایدگر درباره نیهیلیسم
بررسی دیدگاه هایدگر درباره نیهیلیسم

حجت اله سلطانی فر؛ رضا گندمی نصرآبادی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 227-245

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58890.3619

چکیده
  با گفتار نیچه «نیهیلیسم» به مسئله‌ای برای اندیشه‌ورزی‌های فلسفی بدل گردید. او که «نیهیلیسم» را «بی‌معنایی همه‌چیز» می‌خواند، با نقد تاریخ متافیزیک غرب، افلاطون‌گرایی و اخلاق مسیحی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تبیین دلیل شوربختی در «بنشی‌های اینیشیرین» مک‌دونا بر مبنای «وضع بشر» آرنت
تبیین دلیل شوربختی در «بنشی‌های اینیشیرین» مک‌دونا بر مبنای «وضع بشر» آرنت

نادر شایگانفر

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 246-258

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58895.3618

چکیده
  بنشی‌های اینیشیرین اثر مارتین مک‌دونا (1970- ) است که در قالب یک فیلم تراژدی-کمدی سیاه به ما رخ می­‌نماید. در این فیلم علیرغم نمایش صحنه‌­های خیال­‌انگیز اولیه به ناگاه آن تصاویر زیبای جزیره به سیاهی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
جایگاه انسان در قوس نزول و صعود در «اثولوجیا»
جایگاه انسان در قوس نزول و صعود در «اثولوجیا»

حسن عباسی حسین آبادی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 259-276

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.57352.3570

چکیده
  پرسش از حقیقت انسان چیست؟ و چه مؤلفه‌هایی دارد؟ در اثولوجیا مطرح شده است و به آن پاسخ داده است. براین اساس در این پژوهش به دنبال آنیم جایگاه انسان در قوس نزول و قوس صعود را بررسی کنیم و به این پرسش‌ها پاسخ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی و تبیین «نیچۀ هایدگر» از دیدگاه جیانی واتیمو
بررسی و تبیین «نیچۀ هایدگر» از دیدگاه جیانی واتیمو

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی‌ زاده؛ محمد جواد صافیان

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 277-296

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51623.3212

چکیده
  از آنجا که تفسیر واتیمو از نیچه مستلزم بررسی دیدگاه هایدگر و دیلتای، به عنوان نقاط اصلی مورد نظر وی است، از این‌رو، در این مقاله در نظر داریم نخست، اشاره‌­ای به تفسیر هایدگر از نیچه، به‌­عنوان آخرین ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
موضع مکتب رواقی در خصوص «مرگ»
موضع مکتب رواقی در خصوص «مرگ»

حسن فتحی؛ مریم شاهمرادی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 297-312

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60466.3707

چکیده
  مکتب رواقی در میان مکاتب دورۀ یونانی‌مآبی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بوده و به مدتِ بیش از پانصد سال ذیل همین عنوان در حیات یونانی و رومی تأثیرگذار بوده است. در میان آموزه‌های این مکتب آموزۀ موسوم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نسبت تجربۀ دینی با ابعاد دین
نسبت تجربۀ دینی با ابعاد دین

قدرت الله قربانی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 313-327

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60329.3698

چکیده
  دین دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اعتقادی، اخلاقی، تجربی، مناسکی- عبادی، اسطوره­ای-روایی، اجتماعی و مادی است. تجربة دینی یکی از ابعاد دین است و هم بعنوان یک واقعیت مهم دینی دارای مناسبات مختلفی با ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
خودینه بودن به مثابۀ ائودایمونیا: بررسی نسبتِ خود-تعینی، خود-دگرگونی و اضطراب در هستی و زمان هیدگر
خودینه بودن به مثابۀ ائودایمونیا: بررسی نسبتِ خود-تعینی، خود-دگرگونی و اضطراب در هستی و زمان هیدگر

حسین کلباسی اشتری؛ مهرداد احمدی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 328-344

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.59092.3629

چکیده
  هیدگر با فهم وجود انسان به مثابۀ دازاین، یعنی موجودی که طرح وجود خود را افکنده و خود را زمان­مندانه بار می‌­آورد، موفق می­‌شود تا ازخود- تعینیِ نابازنمودی سخن بگوید. منظور از خود-تعینیِ بازنمودی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فلسفه وجودی عنصر خنده در تئاتر مولیر (مورد مطالعه، نمایش‌نامۀ خسیس)
فلسفه وجودی عنصر خنده در تئاتر مولیر (مورد مطالعه، نمایش‌نامۀ خسیس)

محمد محمدی‌آغداش؛ وحید نژاد محمد

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 345-362

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58981.3624

چکیده
  مضمون فلسفی خنده در هنر‌های نمایشی، بخصوص در تئاتر کلاسیک فرانسوی زبان‌ ‌سده هفده میلادی، بیش از پیش به ژانر کُمیک گره خورده است. در این نوع ادبی ملایم، ولی طنزآمیز، که با انتقاد به قصد اصلاح عیوب رفتاری ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ژیل دلوز و روایت رهایی سوژه‌ بر اساسِ کتاب «منطق احساس»
ژیل دلوز و روایت رهایی سوژه‌ بر اساسِ کتاب «منطق احساس»

داود معظمی گودرزی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 623-638

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.53842.3386

چکیده
  ژیل دلوز در کتاب «منطق احساس» که شرحی بر نقاشی‌های فرانسیس بیکن است به صراحت و مکرر از نقد روایت می‌گوید؛ اما حقیقت این است که او نه روایت به طور کلی که روایت فیگوراتیو و بازنمایانه را رد می‌کند ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
پیوند میل و آپاراتوس و درک نوینی از مفهوم رخداد در فلسفه دلوز و گاتاری
پیوند میل و آپاراتوس و درک نوینی از مفهوم رخداد در فلسفه دلوز و گاتاری

حامد موانیه ئی؛ علی‌نقی باقرشاهی؛ فاطمه موسوی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 379-398

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.59250.3637

چکیده
  در این مقاله می‌خواهیم به مفهوم میل در فلسفة دلوز و گاتاری پرداخته و از رهگذر آن به درک هستی‌شناسی دلوز نائل شویم. آن‌ها در صورت‌بندی مفهوم «میل» در پی پاسخ به مسئلة جهان آشوب‌ناک انسان معاصر ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نسبت میان نظر و عمل در فلسفۀ افلاطون از منظر هیدگر و گادامر
نسبت میان نظر و عمل در فلسفۀ افلاطون از منظر هیدگر و گادامر

کاظم هانی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 399-417

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.59165.3635

چکیده
  هرچند ارسطو نخستین فیلسوفی است که حکمت نظری و حکمت عملی را از یکدیگر تفکیک می‌کند، اما قبل از او افلاطون نیز به جدایی یا عدم جدایی نظر و عمل توجه کرده است. در نظر افلاطون «فضیلت معرفت است»؛ یعنی خودشناسی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
معیار سنجش فیلم بر مبنای نظر مارتین هایدگر در رسالۀ سرچشمۀ اثر هنری
معیار سنجش فیلم بر مبنای نظر مارتین هایدگر در رسالۀ سرچشمۀ اثر هنری

مهدی همایونی؛ اصغر فهیمی فر؛ حمید رضا محبوبی

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 418-438

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.56096.3510

چکیده
  مطابق نظر هایدگر، اثر هنری، آشکارکنندۀ حقیقت است. اما این آشکارگی نه در هر اثر هنری، بل در اثر هنری بزرگ! امکان­‌پذیر است. اما کدام اثر است که امکانِ پذیرفتن عنوان اثر هنری بزرگ را دارد؟ هایدگر خود در ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
تحقیقی پیرامون نگارش متون فلسفی به زبان فارسی در خطّه آذربایجان با تأکید بر قرن ششم تا هشتم قمری
تحقیقی پیرامون نگارش متون فلسفی به زبان فارسی در خطّه آذربایجان با تأکید بر قرن ششم تا هشتم قمری

میکائیل جمال پور

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 439-460

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.59442.3642

چکیده
  فلسفه اسلامی از زمان تأسیس و شکل‌گیریِ خود به‌وسیله فلاسفۀ متقدم به‌ویژه حکیم ابونصر فارابی، تحولات مختلف را تجربه کرده است که یکی از آن‌ها «تغییر مکان» است که معمولاً این تغییر جغرافیایی همراه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی نقاط ضعف آموزش فلسفه اسلامی در حیطه آموزش آکادمیک
بررسی نقاط ضعف آموزش فلسفه اسلامی در حیطه آموزش آکادمیک

ابراهیم امرانی؛ رضا رسولی شربیانی؛ حسین زارع؛ غلامحسین خدری

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، صفحه 461-482

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59810.3660

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی نقاط ضعف آموزش فلسفه اسلامی در مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها می‌پردازد. در این نوشتار با محوریت کتاب نهایه‌الحکمه، مباحثی از هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و خداشناسی بیان‌شده ...  بیشتر
Online Forums Can Alleviate the Care Crisis
Online Forums Can Alleviate the Care Crisis

مهدی خلیلی؛ سعیده بابایی

دوره 16، شماره 41 ، دی 1401، ، صفحه 174-188

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.44055.2747

چکیده
  In the context of the care crisis in modern medicine, the existential needs of patients are not sufficiently satisfied. One idea to address the crisis is that physicians should be educated to be virtuous. This suggestion is inadequate because it does not take into account the role of (non-)human factors, including technologies. The paper focuses on online caring ...  بیشتر
چگونگی نسبت میان مفهوم «وجود» و معنای «خدا» در رسائل کلامی بوئثیوس
چگونگی نسبت میان مفهوم «وجود» و معنای «خدا» در رسائل کلامی بوئثیوس

سیّده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 437-452

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.48649.3025

چکیده
  مسئلۀ اصلی این پژوهش پی­بردن به چگونگی نسبت میان مفهوم «وجود» و معنای «خدا» در رسائل کلامی بوئثیوس است. بدین منظور چهار مسئله به روش تحلیلی-توصیفی در رسائل کلامی مورد واکاوی قرار می­گیرند: ...  بیشتر
مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان (فبک) از نظر لیپمن: هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی
مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان (فبک) از نظر لیپمن: هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی

علی آزادی؛ مسعود امید

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.43506.2740

چکیده
  فلسفه برای کودکان(فبک)‌‌،‌‌ برنامه‌‌ای است که توسط میتو لیپمن و در بستر فلسفه پراگماتیسم و به تاثر از نظریه‌‌‌های روانشناسی جدید به ویژه نظریات ویگوتسکی به ظهور رسیده است. این برنامه‌‌،‌‌‌‌‌ ...  بیشتر
واکاوی و تأملی بر فلسفه آموزش ‌و پرورش اشتاینر والدورف
واکاوی و تأملی بر فلسفه آموزش ‌و پرورش اشتاینر والدورف

هما رحمانی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 235-253

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52328.3271

چکیده
  هدف اولیه آموزش قرن نوزدهم کسب دانش بود. اما اشتاینر والدورف این اصل را نفی کرد و اظهار داشت که دانش تنها یکی از ابزارهایی است که فرد به‌وسیله آن آموزش می‌دهد، لذا یکی از اشکال تغذیه ذهنی و اخلاقی برای ...  بیشتر
رجیو امیلیا: رویکردی پست مدرن به تعلیم و تربیت اوان کودکی
رجیو امیلیا: رویکردی پست مدرن به تعلیم و تربیت اوان کودکی

سید امیر قاسم تبار

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 40-58

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52571.3297

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین و تفسیر رویکرد رجیو امیلیا بر اساس مفروضه­ها و باورهای اساسی فلسفه پست­مدرن انجام شد.روش پژوهش: برای انجام پژوهش از روش تحلیلی- استنتاجی استفاده شد. حیطه پژوهش حاضر تمامی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون
مناقشه فوکو با هایدگر و دریدا در فهم و تفسیر فلسفه افلاطون

سیدجمال قریشی خوراسگانی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46849.2888

چکیده
  این نوشتار با تمرکز بر تفسیر هایدگر از دکترین حقیقت افلاطون و تفسیر دریدا از فارماکون افلاطون، خط تفسیری‌ای را برجسته می‌کند که در آن افلاطون آغاز فهمی فلسفی است که وجه غیب و پوشیدگی هستی و حقیقت را ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون
براهین اتحاد عاقل و معقول در فلسفه‌ی افلاطون

علی اولنج؛ سعید بینای مطلق؛ علی کرباسی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.49399.3078

چکیده
  اتحاد عاقل و معقول آموزه‌ای است که بیان صورت نهایی فلسفی خود را در فلسفه‌ی ملاصدرا بازیافته است. اما این اصل به بیان خودِ ملاصدرا و به شهادت متون فلسفی، ریشه در سنت فلسفی یونان باستان دارد. به عنوان نمونه ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت
مفهوم تجربه نزد هگل و وایتهد: شناخت و فراشناخت

سید مختار مومنی؛ محمد اصغری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52427.3279

چکیده
  بحث از تجربه نزد هگل و وایتهد با یک مبنای اساسی و شبیه به‌هم، مطرح اما در دو مسیر کاملاً متفاوت بسط می‌یابد. مبنای این دو فیلسوف در مورد تجربه گره زدن بحث از آن به چیستی هستی است؛ هر چند این موضوع نیز به‌رغم ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقد دکارت بر افلاطون‌گرایی در مسأله‌ی نفس و بدن
نقد دکارت بر افلاطون‌گرایی در مسأله‌ی نفس و بدن

سید حسین حسینی؛ محمد رضا عبداله نژاد؛ سید مصطفی شهر آیینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.34835.2366

چکیده
  در این مقاله رویارویی انتقادی دکارت را با اتهام افلاطون‌گرایی در معضل نفس و بدن بررسی می‌کنیم. دکارت همیشه در معرض این اتهام بود که نفس و بدن را چنان از هم جدا می کند که دیگر قابل به‌هم‌پیوستن نیستند ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ارزیابی و مقایسة دو نظریة منطق ربط و نظام تابع‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها بر اساس روش‌شناسی استنتاج بهترین تبیین و مدل کمی پریست
ارزیابی و مقایسة دو نظریة منطق ربط و نظام تابع‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها بر اساس روش‌شناسی استنتاج بهترین تبیین و مدل کمی پریست

مرتضی حاج حسینی؛ مسعود الوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.58188.3595

چکیده
  ظهور منطق‌های غیرکلاسیک در چند دهة اخیر، مسأله گزینش معقول منطق‌ها را به میان کشیده است. در این مقاله با این فرض که نظریه‌های منطقی از نظریات علمی مستثنی نیستند و بر اساس روش شناسی پسینی استنتاج بهترین ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نگاه منطبق بکت و هایدگر به مسئله مرگ با تکیه بر نمایش آخر بازی
نگاه منطبق بکت و هایدگر به مسئله مرگ با تکیه بر نمایش آخر بازی

محمود صوفیانی؛ محمد فرهمند؛ ابراهیم دانش؛ حسین اصل عبداللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59885.3663

چکیده
  مسئلۀ مرگ همواره در طول تاریخ یکی از بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین سؤالات انسان بوده و هست. چیستی مرگ و چگونگی فرار از آن یا حتی دست یافتن به اکسیر جاودانگی همواره یکی از موضوعات مهم تاریخ ادبیات بوده است. موضوع ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
شناسایی مؤلفه‌های انسان فرهیخته از منظر فلسفی
شناسایی مؤلفه‌های انسان فرهیخته از منظر فلسفی

مظهر بابائی؛ پرستو صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60288.3694

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های فلسفی انسان فرهیخته از نگاه اساتید دانشگاه بود. رویکرد پژوهش، کیفی با پارادایم تفسیری بود و از روش‌های پژوهش اسنادی - کتابخانه‌ای، توصیفی - تحلیلی و روش پژوهش «تحلیل ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مقایسه آراء مارتین هایدگر و جلال آل احمد در قبال تکنولوژی
مقایسه آراء مارتین هایدگر و جلال آل احمد در قبال تکنولوژی

حسین روحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jpiut.2023.57354.3571

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه آراء هایدگر و آل احمد در قبال تکنولوژی است. در راستای نیل به این هدف، در بادی امر، نسبت وثیق میان سوبژکتیویسم و تکنولوژی مدرن به نزد هایدگر مورد واکاوی قرار می‌گیرد و متعاقباً ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
ترسیم هندسه هستی‌شناسی فضا زمان بر اساس مبانی معرفت‌شناختی ملاصدرا و انیشتین
ترسیم هندسه هستی‌شناسی فضا زمان بر اساس مبانی معرفت‌شناختی ملاصدرا و انیشتین

میثم مزکاء؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59948.3669

چکیده
  هدف: از این نوشتار، تبیین کیفیت ایجاد و بررسی ذاتیات فضازمان بر اساس فلسفه صدرایی و قیاس آن با گزارههای فیزیکال است. روش پژوهش: در این مقاله بنحو توصیفی تحلیلی دو مسئله مورد کنکاش قرار گرفت. یافته‌ها: ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
Whether Hegel is a Pantheist? Spinoza in Hegel’s Pantheism
Whether Hegel is a Pantheist? Spinoza in Hegel’s Pantheism

Khanh Trinh

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61379.3746

چکیده
  Does Hegel embrace pantheism? He faced accusations from his orthodox peers who adhered to Pantheism, a phrase that was commonly associated with atheism during his day. This study presents a counterargument to the assertion made by several contemporary orthodox contemporaries that Hegel is pantheistic. Hegel can be classified as a semi-pantheist. The manuscript ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
فوکو و هستی‌شناسیِ رمان: واسازی مفهوم خانه
فوکو و هستی‌شناسیِ رمان: واسازی مفهوم خانه

عارف دانیالی؛ کاظم موسی خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60672.3718

چکیده
  موضوع مقالۀ حاضر تحلیل فوکو از هستی‌شناسی رمان است؛ این پژوهش با خوانشی بینارشته‌ای نشان می‌دهد هستی‌شناسیِ رمان بر واسازی مفهوم خانه مبتنی است: شخصیت‌های رمان برخلاف شخصیت های حماسۀ یونانی و کتاب ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
?Is Ethical Religion Possible
?Is Ethical Religion Possible

Amita Valmiki

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61535.3762

چکیده
  Abstract The paper concentrates on the philosophical discourses of four thinkers – Soren Kierkegaard, M. K. Gandhi, R. D. Ranade and B. R. Ambedkar on Ethics and Religion. Sore Kierkegaard, whose journey in philosophy made him pass through the aesthetic stage to ethical stage and ultimately landed in the realm of “faith”; where an individual ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مقایسه هستی شناسی مارتین هایدگر و ژیل دلوز از بعد اجتماعی: فوگ در برابر ریتورنلو
مقایسه هستی شناسی مارتین هایدگر و ژیل دلوز از بعد اجتماعی: فوگ در برابر ریتورنلو

فریده آفرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60234.3687

چکیده
  هدف این مقاله ایجاد پیوندهای میان هستی‌شناسی و فرم‌های موسیقیایی است. برای رسیدن به این هدف هستی‌شناسی بنیادین هایدگر را در برابر هستی‌شناسی درون‌ماندگار دلوز قرار می‌دهیم تا بتوانیم از امکانات ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
Consciousness and Cognition in Kant's First Critique
Consciousness and Cognition in Kant's First Critique

Roberto Pereira

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61729.3770

چکیده
  This paper has the ambitious aim to clarify the putative different meanings of "consciousness" in Kant's Critique, particularly focusing on the concept of apperception. Often misinterpreted merely as the potential for self-attributions of experiences and mental states—technically, as the individual's ability to knowingly refer to himself—such ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مستیِ عرفانی و معنای زندگی: اشعار عرفانی فیض کاشانی از منظر فلسفه جان کاتینگهام
مستیِ عرفانی و معنای زندگی: اشعار عرفانی فیض کاشانی از منظر فلسفه جان کاتینگهام

ریحانه داودی کهکی؛ رسول رهبری غازانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61028.3731

چکیده
  Adopting a hermeneutic approach and horizontal and vertical interpretation methods, this study primarily explores the metaphysical concept of love-induced mystic intoxication in the Iranian polymath Mullā Muḥsin Fayḍ Kāshānī’s mystic poetry. Secondarily, it discusses the implications of mystic intoxication in the meaning of life. Furthermore, the ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی انتقادی تفسیر هایدگر از نقد عقل محض در پرتو مفهوم زمان
بررسی انتقادی تفسیر هایدگر از نقد عقل محض در پرتو مفهوم زمان

مهدی معالی؛ محمد رضا عبدالله نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60031.3678

چکیده
  هایدگر پروژه تفسیر نقد عقل محض را به‌مثابه بازیابی پرسش از پی‌ریزی بنیادی برای متافیزیک می‌نگرد. به اعتقاد او دستاورد تعیین‌کننده کانت این بود که نشان داد مفاهیم اساسی منطق و مقولات به‌نحو بنیادی ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
:“Being that can be understood is language” A contemplation on the implications of Gadamer’s thesis concerning language
:“Being that can be understood is language” A contemplation on the implications of Gadamer’s thesis concerning language

عبدالله امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61971.3779

چکیده
  Abstract Hans-Georg Gadamer, in his work Truth and Method, raises a controversial and thought-provoking argument regarding language and its relation to Being. He states that “Being that can be understood is language.” Despite his subsequent efforts in some works following Truth and Method to elucidate what he considers to be self-evident in the meaning ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
آموزش تفکر انتقادی و جایگاه باورهای معرفت شناختی در آن
آموزش تفکر انتقادی و جایگاه باورهای معرفت شناختی در آن

علی اقبالی؛ ژیلا کاردان حلوائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61480.3755

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، مروری تحلیلی بر تعریف تفکر انتقادی و اهمیت آموزش آن، مفهوم باورهای معرفت شناختی و نقش آن‌ها در تفکر انتقادی بود. روش پژوهش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بود. به این منظور، مقالات مرتبط ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
"Forego the reality of all the simple things”: On Object-Oriented Reality as Metaphorical Vortex in Flann O’Brien’s The Third Policeman
"Forego the reality of all the simple things”: On Object-Oriented Reality as Metaphorical Vortex in Flann O’Brien’s The Third Policeman

شهریار منصوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61392.3748

چکیده
  This article examines Flann O’Brien’s The Third Policeman in the context of Object-Oriented Ontology, and argues that the novel transports the structural paradigm of reality and being towards a never-ending limbo, highlighting a circular transference of meaning from known toward unknown horizons and vice versa. In so doing, it explores the ways in ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی کاربردها و چالش های متاورس در آموزش:یک مرور نظام مند
بررسی کاربردها و چالش های متاورس در آموزش:یک مرور نظام مند

اسداله خدیوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62124.3787

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربردها و چالش های متاورس در آموزش انجام یافته است. این پژوهش از نوع کیفی و روش انجام آن ، مرور نظام‌مند با اساس پروتکل پریسما بوده است. میدان مطالعه پژوهش حاضر مقالات علمی چاپ ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
A Kantian Solution for the Freedom of Choice Loophole in Bell Experiments
A Kantian Solution for the Freedom of Choice Loophole in Bell Experiments

Romeu Rossi Junior؛ Patrícia Kauark-Leite

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62277.3802

چکیده
  Bell’s theorem is based on the assumptions of local causality and measurement independence. The last assumption is identified by many authors as linked to the freedom of choice hypothesis. In this sense the human free will ultimately can ensure the measurement independence assumption. The incomplete experimental conditions for supporting this assumption ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
Kant’s Humanism: A Loophole in the Principle of Sufficient Reason
Kant’s Humanism: A Loophole in the Principle of Sufficient Reason

Daniel Dal Monte

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62265.3800

چکیده
  I consider the principle of sufficient reason (henceforth, PSR) as it functions in both Leibniz and Kant. The issue separating these thinkers is a modal status of absolute contingency, which is exempt from PSR insofar as it is neither logically necessary, nor does it necessarily follow from the given causal series. Leibniz’s ambitious metaphysics applies ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
واکاوی تفکرات ارسطو و سوفسطائیان درباره حکومت‌ مطلوب
واکاوی تفکرات ارسطو و سوفسطائیان درباره حکومت‌ مطلوب

آیت مولائی؛ پریا رام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59746.3653

چکیده
  تعیین حکومت مطلوب و تبیین مهم‌ترین مؤلفه‌های آن، همواره یکی از موضوعات مهم و چالش‌ برانگیز حقوقدانان، سیاستمداران و فیلسوفان بوده است. امروزه، تعریف‌های مختلفی از حکومت مطلوب ارائه شده و در آن‌‌‌ها، ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
Functional Fit and the Instrumental Character of Knowledge: Rethinking the Theory of Knowledge with Radical Constructivism
Functional Fit and the Instrumental Character of Knowledge: Rethinking the Theory of Knowledge with Radical Constructivism

میثم خانجانیان میان پشته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.61095.3735

چکیده
  Radical constructivism (RC), introduced by Ernst von Glasersfeld, is an instrumentalist theory of knowledge that challenges the notion of knowledge as a picture or representation of a real, external world. Instead, RC, by integrating ideas from different theoretical fields - such as cybernetics, evolutionary biology, and evolutionary psychology - considers the ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
Beauty and Neutrality in Alice Munro’s Selected Works: A Socio-Philosophical Reading of Lacanian Ethics
Beauty and Neutrality in Alice Munro’s Selected Works: A Socio-Philosophical Reading of Lacanian Ethics

پگاه شیبه؛ حسین مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60928.3752

چکیده
  Lacanian Beauty in his ethics is encapsulated as making decisions and “act[ing] in conformity with one’s desires”. This idea is thought while reading Munro’s short stories to argue humans reconfigure their life through decision, transgression, act and love. Munro’s characters are confined in the condition that contextualizes them ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
Ibn al-Haitham vis-à-vis Shaykh Ishraq on Vision
Ibn al-Haitham vis-à-vis Shaykh Ishraq on Vision

نادیا مفتونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59157.3630

چکیده
  Developing the empirical method based on observation and experiment, Alhazen is considered the greatest Muslim physicist and the most significant figure in the history of optics between antiquity and the seventeenth century. Inventing a camera obscura, Alhazen rebuilt our conception of eyesight. His theory of vision was enormously prominent and much of our understanding ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مقایسه مواجهه ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی به موضوع پول و ثروت
مقایسه مواجهه ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی به موضوع پول و ثروت

عباس بخشنده بالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60911.3727

چکیده
  انسان ها و جوامع بشری نگرش های مختلفی درباره نقش و جایگاه پول و ثروت دارند. برخی از آن ها همه همت و تلاششان را برای کسب پول و ثروت به کار می گیرند. در به دست آوردن پول و ثروت برخی از راه صحیح و برخی دیگر از ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
The Kantian Self versus Pattern Theory of the Self
The Kantian Self versus Pattern Theory of the Self

محمدمهدی مقدس؛ علی فتح طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62276.3801

چکیده
  In the history of philosophy, the concept of the self has long been a subject of intense debate and scrutiny. Within Kant's critical philosophy, the self holds a significant position and is deemed essential for the very notion of experience. This article aims to clarify Kant's viewpoint on the concept of self. Kant posits the existence of an inner sense ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
Shame and ‘Shame Instinct’ in Kant’s Pre-Critical Texts
Shame and ‘Shame Instinct’ in Kant’s Pre-Critical Texts

Ana Falcato

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62394.3812

چکیده
  Abstract: Abstract: This paper corrects a historical injustice that has been perpetrated against Kant for some time now. Mostly on good grounds, Kantian ethics has been accused of neglecting the role played by the emotions in moral deliberation and in morally informed action. However, the contemporary moral philosophers who have put forth such a claim tend to ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
بررسی تاثیر زیباشناسی بر روش شناسی علمی
بررسی تاثیر زیباشناسی بر روش شناسی علمی

حسین اردلانی؛ ملیکه واعظی؛ مسعود غفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.58830.3615

چکیده
  علم یک روش عینی مشاهده و آزمایش برای شناخت پدیده‌های جهان است که بنابه تعریف، باید مستقل از ذهنیت فرد دانشمند باشد. زیبایی‌شناسی اما می‌تواند کاملا سابجکتیو و وابسته به ذوق فردی باشد. به همین دلیل برای ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
استدلال علّی فودور و پیش‌فرض ناموجه ترتب؛ بررسی استدلال ایگن
استدلال علّی فودور و پیش‌فرض ناموجه ترتب؛ بررسی استدلال ایگن

عباس مهدوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.58736.3612

چکیده
  چکیده در این مقاله، استدلال فودور به نفع تفردگرایی روان‌شناختی و واکنش ایگن را بررسی می‌کنم. طبق استدلال علّی فودور روان‌شناسی التفاتی فهم‌عرفی، حالات ذهنی‌ را با توجه به محتوای وسیع متفرد می‌سازد. ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
نقش روح‌القدس در نظام رستگاری در اندیشه آگوستین قدیس
نقش روح‌القدس در نظام رستگاری در اندیشه آگوستین قدیس

علی مرادی؛ سحر کاوندی؛ محسن جاهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.62412.3814

چکیده
  ساختار نظام الهیاتی آگوستین در پی حل مسئله رستگاری انسان است. آگوستین از حیث هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی عناصری را در تحقق رستگاری انسان دخیل می‌داند که از جمله مهم‌ترین آن عناصر، روح‌القدس است. به ...  بیشتر
مقاله علمی- پژوهشی
مؤلفه‌های تحلیل فیلم از منظر فلسفه پدیدارشناسی
مؤلفه‌های تحلیل فیلم از منظر فلسفه پدیدارشناسی

وحید حیاتی؛ اصغر فهیمی فر؛ احمد پهلوانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.60048.3675

چکیده
  بی‌تردید توجه به تفکرات فلسفی در شکل‌دهی به نظریه فیلم، بسیاری بر شکل‌گیری آثار هنری و سینمایی اثرگذاری دارد؛ با این وجود، تحلیل فیلم از منظر نظریه‌های معاصر، برگرفته از بنیادهای نامگرایی و پندارگرایی ...  بیشتر

ابر واژگان