ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

اگر مقاله شما درباره فراخوان مقاله است حتما در قسمت توضیحات در هنگام ارسال کلمه

فراخوان مقاله بنویسید

 


 

فرم تعهد را از پایین صفحه "راهنمای نویسندگان" دریافت کنید و بعد از تکمیل و امضا همراه مقاله ارسال کنید. آدرس این فرم به شرح زیر است:

https://philosophy.tabrizu.ac.ir/journal/authors.note

هر نوع ارسال اولیه به مجله رایگان است و اگر در فرایند تمام مراحل داوری پذیرش شد 3000000 ریال به عنوان هزینه چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

واریز  مبلغ 3000000 ریال بابت پذیرش نهایی مقاله از طریق

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment

پس از ورود به سایت بالا  به ترتیب زیر انتخاب کنید.

واحد دانشکده: کتابخانه مرکزی، نوع درآمد: پژوهش‌های فلسفی، شناسه پرداخت: 11049804152


 


ورود به سامانه