Journal of Philosophical Investigations
خوانش فارابی از اوسیای ارسطو
خوانش فارابی از اوسیای ارسطو

حمید خسروانی؛ حمید رضا محبوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.46749.2882

چکیده
  فارابی در ده اثر خود از جوهر و مشتقات آن به صورت پراکنده سخن گفته است. در میان این آثار، پی‌در-پی به نقل‌قول‌هایی از ارسطو و تفسیر فارابی از آن نقل‌قول‌ها برخورد می‌کنیم. وی جوهر معنی دادن اوسیای ارسطو ...  بیشتر