Journal of Philosophical Investigations

اخلاق نشر مجله

پژوهش های فلسفی هنوز عضو رسمی Cope نشده و قصد دارد در اسرع وقت به عضویت آن درآید. با این حال، این مجله تا زمان عضویت رسمی خود در کوپ، با رعایت کامل دستورالعمل‌ها و قوانین اخلاق انتشار مطابق با Cope عمل خواهد کرد و لذا اجرای قوانین اخلاق نشر را ضروری می‌داند.همه نویسندگان باید از ارائه نادرست نتایج تحقیقات علمی که می تواند به اعتماد به مجله، حرفه ای بودن مقاله علمی و در نهایت به کل تلاش علمی آسیب برساند، خودداری کنند. این امر به حفظ یکپارچگی تحقیق و ارائه آن با پیروی از قوانین عملکرد علمی خوب کمک می کند که عبارتند از:

 • مقاله نباید همزمان به بیش از یک مجله برای بررسی ارسال شود.
 • نویسندگان نباید یک مقاله را به چند بخش تقسیم کنند و بخش های مختلف را در مجله دیگری منتشر کنند و در صورت مشخص شدن مقاله رد می شود.
 • مقاله ارسالی باید اصیل باشد و نباید در جای دیگری به هیچ شکل یا زبانی (مانند زبان فارسی یا انگلیسی) (به طور جزئی یا کامل) منتشر شده باشد، مگر اینکه مقاله جدید دراستای  بسط و گسترش مقاله قبلی باشد، در غیر این صورت این کار نوعی «خود سرقتی» خواهد بود.
 • نباید نویسندگان در مقالات خود داده، متن یا نظریه دیگران را به گونه ای ارائه دهند که گویی متعلق به  خود نویسنده است ("سرقت"). اگر مطلبی، متنی یا جمله ای عیناً از کسی یا جایی مستقیماً نقل می شود حتما باید مطلب نقل شده داخل گیومه " "  یا «» قرار داده شود.

نکته مهم: مجله ممکن است از نرم افزارها (مثل سمیم نور یا غیره ) برای غربالگری سرقت ادبی استفاده کند.

 • مقالات پژوهشی باید به ادبیات مناسب و مرتبط در حمایت از ادعاهای مطرح شده اشاره کنند. خوداستنادی بیش از حد و نامناسب یا تلاش های هماهنگ بین چندین نویسنده برای استناد جمعی به شدت ممنوع است و در صورت معلوم شدن این موضوع مقاله رد خواهد شد.
 • نویسندگان باید از اظهارات نادرست و زشت در مورد یک نهاد یا یک شخص یا یک شرکت یا توصیف رفتار یا اقدامات آنها که به طور بالقوه می تواند به عنوان حملات یا ادعاهای شخصی در مورد آن شخص تلقی شود، اجتناب کنند.
 • تحقیقاتی که ممکن است برای تهدیدی برای سلامت عمومی جامعه یا امنیت ملی به اشتباه به کار گرفته شوند، باید به وضوح در دستنوشته مشخص شوند (مثلاً استفاده دوگانه از تحقیق). به عنوان مثال می‌توان به ایجاد پیامدهای مضر عوامل بیولوژیکی یا سموم، اختلال در ایمنی واکسن‌ها، خطرات غیرعادی در استفاده از مواد شیمیایی، سلاح‌سازی تحقیقات/فناوری (در میان سایر موارد) اشاره کرد.
 • توجه داشته باشید که هنگام داوری مقاله ممکن نیست نام یک نویسنده یا چند نویسنده حذف یا اضافه شوند مگر اینکه نامه رسمی از طرف نویسندگان به ایمیل مجله (philosophy@Tabrizu.ac.ir ) ارسال شود و در آن خواسته خود را درباره حذف یا اضافه صراحتاً بیان کرده باشند. توجه داشته باشید که بعد از پذیرش نهایی امکان هیچ گونه تغییر در نام نویسندگان مقاله ممکن نیست.
 • اگر در فرایند بررسی مقاله تقلب یا ادعای مشکوکی معلوم شود، طبق دستوالعمل های رایج مجله، ابتدا از طریق ایمیل با نویسنده مقاله تماس گرفته می شود، اگر مشکل رفع شد، فرایند داوری تداوم می یابد اگررفع نشد مقاله کنار گذاشته می شود.

محرمانه بودن

 • سردبیر و اعضای هیئت تحریریه نباید هیچ گونه اطلاعاتی را در مورد مقاله ارسالی به غیر از نویسنده مربوطه، داوران، داوران احتمالی، سایر مشاوران تحریریه و ناشر، در صورت لزوم، فاش کنند.

اگر در مقاله ای تخلف آشکاری صورت بگیرد و نویسنده هم آن را پنهان کرده باشد؛ در این صورت به دو روش عمل خواهیم کرد:

- اگر مقاله در فرایند داوری باشد، بلافاصله از گردش داوری کنار گذاشته خواهد شد و به نویسنده اطلاع د اده می شود.

- اگر مقاله تایید شده و آماده انتشار است و بصورت آنلاین در سایت مجله نمایش داده شده باشد، بسته به میزان تخلف آن تصمیم گیری خواهد شد.

 • نویسندگان موظفند به محض کشف خطا یا نادرستی قابل توجه در مقاله منتشر شده خود با مجله تماس بگیرند و توضیح دهند که خطا تا چه میزان بر تمام مقاله تأثیر دارد. تصمیم در مورد چگونگی تصحیح خطا به ماهیت خطا نیز بستگی دارد و در نتیجه ممکن است یک اصلاح جزئی کافی باشد. لازم است نویسنده درخواست رسمی خود را از طریق ایمیل مجله ارسال کند.
 • نویسندگان مقاله حق دارند یک داور متخصص برای مقاله خود معرفی کنند و اطلاعات کامل داور اعم از وابستگی سازمانی، ایمیل و تلفن را برای مجله ارسال کنند.
 • نویسندگان مقالات موظف هستند که مقالات را طبق دستوالعمل ها و شیوه نگارش این مجله بنویسند و اگر رعایت نکنند، مقاله دوباره به نویسنده یا نویسندگان برگردانده می شود تا براساس مقرارت و شیوه نگارش این مجله تنظیم کنند.

حق کپی رایت

 کلیه حقوق مادی و معنوی انتشار هر مقاله در مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز، برای آن مجله محفوظ است و آن دسته از نویسندگان مقاله که درصدد انتشار مقاله در مجموعه مقالات، یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست کتبی، موافقت نشریه را أخذ نمایند.


تبلیغ 

این مجله هیچ گونه  مسئولیتی را برای تبلیغ به نفع کسی یا سازمانی یا مرکزی نمی پذیرد.