Journal of Philosophical Investigations
 • نحوه دریافت هزینه انتشار:طبق آیین نامه وزارت علوم بعد از اتمام داوری و تایید نهایی داوران و سردبیر و قبل از صدور گواهی پذیرش مبلغ 800 هزار تومان  و 23 دلار برای غیرایرانی ها به عنوان هزینه چاپ مقاله از نویسنده یا نویسندگان اخذ خواهد شد. لینک پرداخت:

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment


نویسنده گرامی با سلام و احترام

لطفا برای ارسال مقاله موارد زیر را ملاحظه نمایید:

مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده در زمینۀ فلسفه ( و نیز پژوهش های بین رشته ای با رویکرد فلسفی) باشد و قبلاً در جایی چاپ یا هم­زمان به نشریۀ دیگری ارسال نشده باشد. از ارسال هم­زمان چند مقاله خودداری نمایید.

برای ارسال مقاله لازم است در سایت نشریه ثبت‌نام و پس از دریافت ایمیل حاوی رمز عبور مقاله را ثبت کنید.

مشخصات هر نویسنده را به ترتیب در جدول نویسندگان در سایت ثبت نمایید. لطفا در ثبت نام و مشخصات نویسندگان دقت نمایید. تا صحیح و به روز باشند اطلاعات ثبت شده تا مرحله انتشار مقاله، قابل اصلاح نیست.

پس از ثبت مقاله فقط نویسنده مسئول به اطلاعات سایت و مکاتبات دسترسی خواهد داشت.

مقاله زمانی در سایت ثبت می‌شود که پیغام «تکمیل ارسال مقاله» را دریافت کرده باشید.

فایل مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان با نرم ­افزار Word 2013 در قالب مقالات نشریه و بالاتر و با عنوان «فایل اصلی مقاله» بارگذاری نمایید.

الف) مقالات فارسی

 1. عنوان انگلیسی مقاله
 2. نام نویسندگان به انگلیسی
 3. کد ارکید نویسندگان
 4. مشخصات علمی نویسندگان به انگلیسی (درجه علمی، نام دانشگاه، کشور، آدرس ایمیل دانشگاهی) (نویسنده مسئول را مشخص نمایید)
 5. چکیده کوتاه انگلیسی (150 تا 200 کلمه)
 6. واژگان کلیدی انگلیسی (4 تا 6 کلمه)
 7. خلاصه انگلیسی مقاله (حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ کلمه)
 8. عنوان فارسی مقاله
 9. نام نویسندگان به فارسی (صحت ثبت عنوان مقاله، ترتیب نام نویسندگان و سمت و مشخصات، کد Orcid و E-mail و نویسنده مسئول) بر عهده مؤلف است. پس از انتشار کامل مقاله هرگونه تغییر و تصحیح غیرممکن است).
 10. کد ارکید نویسندگان
 11. مشخصات علمی نویسندگان به فارسی (درجه علمی، نام دانشگاه، کشور، آدرس ایمیل دانشگاهی) (نویسنده مسئول را مشخص نمایید)
 12. چکیده کوتاه فارسی (150 تا 200 کلمه)
 13. واژگان کلیدی فارسی (4 تا 6 کلمه)
 14. چنانچه مقاله برگرفته از پایان نامه یا طرح پژوهشی است به ترتیب: عنوان پایان‌نامه/ طرح، نام دانشجو/ مجری، نام استاد راهنما، نام دانشگاه/ موسسه، تاریخ دفاع/ اتمام طرح
 15. متن مقاله (حداکثر 7000 مقاله)
  • متن مقاله را طبق آخرین نسخه شیوه خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (قابل مشاهده در سایت فرهنگستان) از لحاظ املایی و نگارشی ویرایش نمایید. مثلا:
 • عدم استفاده از (ی) به جای (ۀ): فلسفه‌ی تطبیقی (نادرست)، فلسفۀ تطبیقی (درست) و...
 • تمامی پیشوندها مانند «می» و «نمی» و پسوندها مثل «ها»، «ای»، «اند» و «اش» و ... با نیم‌فاصله نوشته شود. مثل: به جای (می گوید) نوشته شود: (می‌گوید)، (گفته‌ ها) نوشته شود: (گفته‌ها)
 • بین گیومه‌ها و کلمات فاصله نباشد مثل « فلسفه » (نادرست) «فلسفه» (درست)
 • واژه‌های ترکیبی را با نیم‌‌فاصله بنویسید. مثل: هستی شناسی (نادرست) هستی‌شناسی (درست)
  • از علائم سجاوندی به درستی استفاده نمایید. مثلا:
 • عدم استفاده از (و) و (یا) بعد از نقطه و ویرگول
 • بعد از نقطه، ویرگول (،)، دونقطه (:)، علامت سوال (؟) و نقطه ویرگول (؛) یک فاصله بدهید.
 • در جملاتی که ارجاع فارسی یا انگلیسی دارند، نقطه پایان جمله باید بعد از ارجاع بیاید نه قبل آن. مثل .....کانت به پیشینی بودن قانون اخلاق معتقد است (کانت، 1988، 33).
  • نقل‌قول‌های مستقیم را در پاراگراف مستقل و به صورت تورفته درج نمایید. مثل:

در واقع تعقل برخلاف نظر قدما به معنی حلول صورت ذهنی در عقل نیست، بلکه علم یا صور علمیه تابع حضور آن نزد عقل و اتحادش با نفس است (طباطبایی، 1372). فرایند این موضوع بدینگونه است که آدمی از طریق حواس پنجگانه خود، نسبت به اشیاء محسوس اطراف خودتصویری را احساس می‌کند و سپس از طریق علم حضوری به آن تصاویر به صورت بی‌واسطه علم پیدا می‌کند. توجه و تمرکز بر روی آن تصاویر محسوس، موجب علم و آگاهی خواهد شد. این به معنی حضور ماهیت شی محسوس در ذهن است. مهمترین مرحله تولید علم در اینجا اتفاق می‌افتد:

نفس آدمی با استفاده از نیروی خلاقیت خود که حاصل قوه خیال محسوب می‌شود، ذات و ماهیت شیء خارجی را در نزد نفس بازسازی می‌کند و صورتی منطبق با پدیده خارجی را در ذهن خلق می‌کند (‌‌‌ملاصدرا، 1419ق، 405).

لذا براساس این نظریه علم، شناخت و معرفت، محصول خلاقیت انسان در تولید علم و فعل اوست. بر این مبنا باید گفت برخلاف بسیاری از باورها از دیدگاه ملاصدرا علم حلولی نیست و صدوری است. لذا معرفت و شناخت از طریق حواس و بدون دخالت فعالانه و خلاقانه نفس نمی‌تواند با عالم واقع تطابق یابد و نمی‌تواند موید صحت و صدق شناخت و باورهای ما نسبت به جهان خارج باشد (باباپور، 1398، 1-29).

 • در ارجاعات درون‌متنی پی در پی از یک یا چند نویسنده، به جای واژه (همان) یا (همو)، اسم نویسنده یا نویسندگان را قید کنید.
 • ارجاعات درون‌متنی انگلیسی را به فارسی بنویسید. مانند (Kant, 1998a: 151) (کانت، 1998الف، ۱۵۱)
 • معادل های انگلیسی درون متن را به پانویس منتقل کنید.
 • کامنت ها را حذف کنید.
 • پی نوشت ها را به پایین صفحات مقاله منتقل کنید.
 1. منابع
  • منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه و عبارت (in Persian) را به آخر هر منبع ترجمه شده اضافه کنید. برای ترجمه از موتورهای ترجمه مثل Google Translate استفاده ننمایید و از ویراستار تخصصی کمک بگیرید.
  • منابع را طبق الگوی زیر تنظیم و ترجمه نمایید:
 • اسم کتاب‌ها و مجلات ایتالیک نوشته می‌شود و عنوان مقاله یا بخشی از کتاب با قلم عادی نوشته می‌شود. مثل:
 • برهمن، مریم؛ خدابخشی صادق­آبادی، فاطمه. (1396). آموزش فلسفه برای کودکان، فصلنامه پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، ۲(9)، 90-104. http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html
 • Brahman, M. & Khodabakhshi Saedeghabadi, F. (2018). Teaching Philosophy for Children. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences), 2(9), 90-104. (in Persian) http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html
 • زیباکلام‌، فاطمه‌. (۱۳۹۰). مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران. حفیظ.
 • Zibakalam, F. (2011). The Philosophical Foundations of Iran Education. (In Persian)
 • راس، ویلیام ‌دیوید. (۱۳۹۳). نظریه اخلاقی کانت: شرحی بر تاسیس مابعدالطبیعه اخلاق. ترجمه محمدحسین کمالی‌نژاد، حکمت.
 • Ross, W. D. (2014). Kant's Ethical Theory: a commentary on the Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, translated by M. H. Kamalinezhad, Iranian Research Institute of Philosophy (Hekmat). (In Persian)
 • لطفا در ارجاعات و منابع از خلاصه کردن نام نویسندگان خودداری نمایید و به جای (نویسنده اول و همکاران) نام همه نویسندگان را بیاورید:
 • Deleuze, G. & Guattari, F. (1987). Thousand Plateaus: capitalism and schizophrenia, Translated by B. Massumi, 1st edition, University of Minnesota Press.
 • اسدی، حسن؛ شمشیری، بابک؛ یوسفی، حمیدرضا و کریمی، محمدحسن. (1398). ویژگی‌های برنامه ‌درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه میان‌فرهنگی. پژوهش‌های برنامه درسی، 9(2)، 104-138.
 • چنانچه از چند اثر یک نویسنده استفاده نموده‌اید در همه منابع اسم نویسنده را کامل درج کنید:
 • Soto, L. D. & Swadener, B. B. (2002). Toward laboratory Early Childhood Theory, Research and Praxis: decolonizing a field. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(1), 38-66. https://doi.org/10.2304%2Fciec.2002.3.1.8
 • Soto, L. D. (2000). An Early Childhood dreamscape of Social Justice and Equity, in L. D. Soto (ed.) The Politics of Early Childhood Education, 197-208, Peter Lang.

ب) مقالات انگلیسی

 1. عنوان انگلیسی مقاله
 2. نام نویسندگان به انگلیسی
 3. کد ارکید نویسندگان
 4. مشخصات علمی نویسندگان به انگلیسی (درجه علمی، نام دانشگاه، کشور، آدرس ایمیل دانشگاهی)
 5. (نویسنده مسئول را مشخص نمایید)
 6. چکیده کوتاه انگلیسی (150 تا 200 کلمه)
 7. واژگان کلیدی انگلیسی (4 تا 6 کلمه)
 8. متن مقاله (حداکثر 7000 مقاله)
 • در ارجاعات درون متنی پی در پی از یک یا چند نویسنده، به جای واژه (Ibid) اسم نویسنده یا نویسندگان را قید کنید.
 • ارجاعات درون متنی فارسی را به انگلیسی بنویسید.
 • کامنت های داوران یا ویراستار را حذف کنید.
 • پی نوشت ها را به پایین صفحات مقاله منتقل کنید.
 1. منابع
  • منابع را طبق الگوی APA تنظیم نمایید.
  • منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه و عبارت (in Persian) را به آخر هر منبع ترجمه شده اضافه کنید. کد DOI یاURL مقالات را نیز قید نمایید. برای ترجمه منابع از موتورهای ترجمه مثلGoogle Translate استفاده ننمایید و از ویراستار تخصصی کمک بگیرید:

برهمن، مریم؛ خدابخشی صادق­آبادی، فاطمه. (1396). آموزش فلسفه برای کودکان، فصلنامه پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، ۲(9)، 90-104. http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html

 • Brahman, M. & Khodabakhshi Saedeghabadi, F. (2018). Teaching Philosophy for Children. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2(9), 90-104. (in Persian) http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html
 • ارجاعات درون متنی را طبق نمونه تنظیم کنید:(Welsh, 2013, 27) (Lawlor & Toadvine, 2007, 99)
 • در ارجاعات درون متنی پی در پی از یک یا چند نویسنده، به جای واژه (ibid)، اسم نویسنده یا نویسندگان را قید کنید.
 • لطفا در ارجاعات و منابع از خلاصه کردن نام نویسندگان خودداری نمایید و به جای (نویسنده اول و همکاران) نام همه نویسندگان را بیاورید:
 • Deleuze, G. & Guattari, F. (1987). Félix. A Thousand Plateaus: capitalism and schizophrenia, Translated by Brian Massumi, 1st edition, University of Minnesota Press.
 • چنانچه از چند اثر یک نویسنده استفاده نموده‌اید در هر منبع اسم نویسنده را کامل درج کنید:
 • Soto, L. D.& Swadener, B. B. (2002). Toward laboratory Early Childhood Theory, Research and Praxis: decolonizing a field.  Contemporary Issues in Early Childhood, 3(1), 38-66. https://doi.org/10.2304%2Fciec.2002.3.1.8
 • Soto, L. D. (2000). An Early Childhood Dreamscape of Social Justice and Equity, in L. D. Soto (ed.) The Politics of Early Childhood Education, 197-208. Peter Lang.
 • کامنت های داوران یا ویراستار را حذف کنید.
 • پی نوشت ها را به پایین صفحات مقاله منتقل کنید.
 • صحت ثبت عنوان مقاله، ترتیب نام نویسندگان و سمت و مشخصات، کد Orcid و E-mail آنها، نویسنده مسئول، بر عهده مؤلف است. پس از انتشار کامل مقاله هرگونه تغییر و تصحیح غیرممکن است.
 • سوالات خود را در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه 8-12، 14-15.45) با کارشناس نشریه به شماره 04133392131 در میان بگذارید.

 


-

فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان در قالب مقالات نشریه)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).