The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
تعریف نویسنده

 مجله پژوهش های فلسفی نویسنده را فردی معرفی می کند که در دستنوشته ارسال شده به این ژورنال سهم اساسی و اصلی  را در نگارش و تدوین و یافته های مقاله داشته است. سهم اساسی شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است:

 • طراحی یا مفهوم سازی مطالعه
 • یا نقش عمده ای در کسب داده ها دارد
 • یا تجزیه و تحلیل یا تفسیر داده ها

این وظیفه نویسندگان یک مقاله  است که نویسنده مسئول را تعیین کنند ، ترتیب نویسنده را نیزتعیین کنند ، و تصمیم بگیرند که کدام یک به عنوان «نویسنده مسئول» مقاله است و مشخص نمایند که مطابق معیارهای این مجله، کارشناسان و سردبیر مجله  با چه کسی یا کسانی باید مکاتبه و همکاری نمایند. توجه داشته باشید که پاسخ گویی درباره هر گونه تغییری در تعداد نویسنده یک مقاله بر عهده نویسنده مسئول مقاله است.
معیارهای نویسندگی:

در نسخه نهایی ارسال شده  به این ژورنال باید تمامی اسامی نویسندگان بطور کامل با مشخصات کامل آنها درج شود و نویسنده مسئول باید پیگیر این امر باشد.

مسئولیت محتوای مقاله چاپ شده مقاله در این ژورنال بر عهده نویسنده یا نویسندگان هستند و باید تابع اخلاق انتشار باشد و هر گونه جعل مطالب یا سرقت علمی را در صورت آشکار شدن در مقاله بر عهده بگیرند.

کلیه افرادی که واجد شرایط برای تألیف هستند باید سهم خود را در مقاله بیان کنند.

توجه:

 حق رد یا قبول،  ویراستاری مقالات و حق چاپ و تکثیر آنها برای این نشریه محفوظ است.

   مقالات دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری می بایست به همراه استاد راهنما (در مقالات برگرفته از پایان نامه) و در مقالات مستقل همراه یکی از اعضای هیئت علمی ارائه شود.

 

دریافت هزینه چاپ مقاله:

 

هر نوع ارسال اولیه به مجله رایگان است و اگر در فرایند تمام مراحل داوری پذیرش شد 3000000 ریال به عنوان هزینه چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

واریز  مبلغ 3000000 ریال بابت پذیرش نهایی مقاله از طریق

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment

پس از ورود به سایت بالا  به ترتیب زیر انتخاب کنید.

واحد دانشکده: کتابخانه مرکزی، نوع درآمد: پژوهش‌های فلسفی، شناسه پرداخت: 11049804152

 مقالات نشریه پژوهشهای فلسفی به صورت رایگان (OpenAccess) از سایت نشریه قابل دریافت است.

 

حق کپی رایت:

 

  مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز تابع قوانین بین المللی (Copyright) است. هنگام استفاده از مقالات این نشریه، استناد به نام نشریه و شماره آن و نیز نام مؤلف یا مؤلفین حتما باید انجام شود در غیر این صورت تخلف از قانون مذکور خواهد بود.

 

شیوه ارسال مقاله:

1- مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده در زمینۀ فلسفه (فلسفۀ اولی، معرفت­ شناسی و فلسفه­ های کاربردی) باشد و قبلاً در جایی چاپ یا هم­زمان به نشریۀ دیگری ارسال نشده باشد. از ارسال هم­زمان چند مقاله خودداری نمایید.

2- برای ارسال مقاله لازم است به سایت http://philosophy.tabrizu.ac.ir مراجعه نموده و بعد از ثبت‌نام و دریافت رمز به ارسال مقاله اقدام کنید.

3-­ مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان با نرم­افزار Word 2010 یا 2013 و با عنوان «فایل اصلی مقاله» بارگذاری نمایید. مقاله باید دارای عنوان، چکیده، واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه و نتیجه و منابع فارسی و غیرفارسی باشد و نباید بیش از 8000 کلمه باشد.

4- مقالات انگلیسی را با عنوان انگلیسی در سایت ثبت نموده، با فرمت ارجاع  APA   مثلا (کانت 1387: 55)  یا (Kant, 1998:66) همراه با عنوان، چکیده و واژگان کلیدی فارسی در سایت بارگذاری کنید.

نمونه ای از مقاله استفاده شده  در مقاله که در آخر مقاله آورده می شود:

 عنوان مقاله داخل گیومه باشد و نام مجله که مقاله در آن چاچ شده ایتالیک شود مثل مورد زیر:    

 

  Smit, Houston, (2000) “Kant on Marks and the Immediacy of Intuition.” The Philosophical Review, 109 (2): 235–66.

 لطفا توجه کنید :

تمامی منابع  فارسی مقالات فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند آن هم در صورتی که مثلاً یک مقاله دارای مشخاصات کامل انگلیسی در یک ژورنال یا کتاب باشد مثل نمونه  کامل زیر که در شماره 25 پاییز 97 این مجله وجود دارد:

Atrak, Hossein & Safari, Shabnam (2017) “The Semantics of "Good" in Nowell-Smith's Thought” Journal of Nagd va Nazar , Volume 21, Issue 82, Autumn 2016, Page 31-61, http://jpt.isca.ac.ir/article_21592_en.html ظ {in Persian}

اگر منبع انگلیسی برای آن منبع نباشد باید آوا نویسی شود مثل نمونه زیر:

Atrak, Hossein (2014) Vazifegeraee e Akhlagi e Kant, (deontology in Kant ethics)Qom: Islamic Sciences and Culture Academy {in Persian}

   5- مشخصات نویسنده/ نویسندگان را در قسمت مورد نظر در سایت ثبت نمایید. سپس در فایلی جداگانه مشخصات نویسنده/ نویسندگان شامل: نام، نام خانوادگی، درجۀ علمی یا مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تدریس یا تحصیل، آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه را نوشته و با عنوان «مشخصات نویسندگان» بارگذاری کنید.

6- چنانچه نویسندۀ مقاله بیش از یک نفر باشد، نویسندۀ مسئول را مشخص نمایید. بعد از دریافت مقاله هیچ گونه درخواستی مبنی بر افزودن نویسندگان یا تغییر نویسنده مسئول پذیرفته نخواهد شد.

7- از اشارۀ مستقیم یا غیرمستقیم به نام نویسنده/ نویسندگان مقاله در متن، پاورقی یا اسم فایل مقاله خودداری نمایید.

8- «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مبنای آیین خط فارسی و معیار وصل و فصل کلمات قرار گیرد. شکل لاتینی اسامی خاص و اصطلاحات و ترکیبات خارجی بلافاصله در داخل دو کمان داخل متن مقاله قید شود.

9- تمام پی‌نوشتها در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع به ترتیب و با شمارۀ مسلسل آورده شود.

10- ارجاع به منابع و مأخذ در داخل متن، بلافاصله بعد از نقل قول یا اشاره‏ بدان، در داخل دو کمان و با ذکر نام­ خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار اثر و شمارۀ صفحه صورت گیرد. اگر در یک سال از یک نویسنده دو یا چند اثر به چاپ رسیده و مورد استناد قرار گرفته باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب ... یا b و a و... پس از سال انتشار از هم متمایز شوند.

توجه: مقاله باید دارای قسمت پیشینه پژوهش باشد و  در صورتی که عنوان مشابهی در جایی منتشر شده  باشد در آن حداقل باید به یک یا دو منبع (مقاله یا کتاب) درباره موضوع مقاله اشاره کرده باشد.

11- در فهرست پایانی، منابع به صورت زیر معرفی شوند:

کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان (سال انتشار)، عنوان کتاب با حروف مورب یا ایتالیک، نام مصحح یا مترجم، شمارۀ چاپ، محل نشر، نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان (سال انتشار)، عنوان مقاله داخل گیومه، نام مجله/ مجموعه با حروف مورب، شمارۀ مجله و مجموعه، شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، تاریخ دسترسی، «عنوان مقاله»، نام وب­سایت (یا عنوان نشریۀ الکترونیکی همراه با مشخصات نشریه)، صفحه/ پاراگراف، نشانی اینترنتی.

12- مقاله زمانی در سایت ثبت می‌شود که پیغام «تکمیل ارسال مقاله» را دریافت کرده باشید.

13- آخرین وضعیت مقاله پس از تأیید سردبیر در سایت ثبت می­شود. لطفاً روند بررسی مقاله را از طریق سایت نشریه پیگیری نمایید.

 برای ثبت مقاله، داوری مقالات، و یا استفاده از سایت داشتن یک نام کاربری و رمز عبور کافی است. لطفا بیش از یکبار ثبت نام ننمایید.

  لطفا از درج نام و مشخصات خود در ستونهای عناوین، چکیده یا واژگان کلیدی، داخل فایل اصلی مقاله یا به جای نام فایل مقاله خودداری نمایید. در غیر اینصورت مقاله از دور بررسی خارج می‌گردد.

  لطفا هنگام ثبت مقاله جدید، در قسمت نویسندگان نام، سمت، مرتبه علمی، ایمیل و شماره تماس همه نویسندگان را به ترتیب مسئولیت درج نموده همچنین در فایلی جداگانه با عنوان فایل مشخصات نویسندگان، با درج نام نویسنده مسئول بارگذاری نمایید.

  برای اطلاع از روند بررسی مقالات خود  به سایت نشریه مراجعه نمایید. کارشناس نشریه بیش از آنچه شما در سایت می بینید، مطلع نیست. اگر سوال یا مشکل فنی مربوط به سایت نشریه دارید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12-8 و 3.45-2 با شماره تلفن 04133392131 تماس بگیرید.

  نمونه چکیده انگلیسی 1000 کلمه ای:

برای آشنایی بیشتر با چکیده مبسوط انگلیسی به یکی از شماره های اخیر این مجله مراجعه کنید:

 

الگوی چکیده مبسوط (Extended Abstract) برای مقالات فارسی

(توجه کنید که چکیده مبسوط نباید کمتر از 1000 کلمه باشد و نباید بیش از 1100 کلمه باشد )

 

فرم تعهدنامه زیر را با راست کلیک روی دسکتاپ خود ذخیره کنید بعد از تکمیل و امضا آن را همراه مقاله ارسال نمایید.