Journal of Philosophical Investigations
 • نحوه دریافت هزینه انتشار:طبق آیین نامه وزارت علوم بعد از اتمام داوری و تایید نهایی داوران و سردبیر و قبل از صدور گواهی پذیرش مبلغ 300 هزار تومان  و 23 دلار برای غیرایرانی ها به عنوان هزینه چاپ مقاله از نویسنده یا نویسندگان اخذ خواهد شد. لینک پرداخت:

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment


نویسنده گرامی با سلام و احترام

لطفا برای ارسال مقاله موارد زیر را ملاحظه نمایید:

مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده در زمینۀ فلسفه ( و نیز پژوهش های بین رشته ای با رویکرد فلسفی) باشد و قبلاً در جایی چاپ یا هم­زمان به نشریۀ دیگری ارسال نشده باشد. از ارسال هم­زمان چند مقاله خودداری نمایید.

برای ارسال مقاله لازم است در سایت نشریه ثبت‌نام و پس از دریافت ایمیل حاوی رمز عبور مقاله را ثبت کنید.

مشخصات هر نویسنده را به ترتیب در جدول نویسندگان در سایت ثبت نمایید. لطفا در ثبت نام و مشخصات نویسندگان دقت نمایید. تا صحیح و به روز باشند اطلاعات ثبت شده تا مرحله انتشار مقاله، قابل اصلاح نیست.

پس از ثبت مقاله فقط نویسنده مسئول به اطلاعات سایت و مکاتبات دسترسی خواهد داشت.

مقاله زمانی در سایت ثبت می‌شود که پیغام «تکمیل ارسال مقاله» را دریافت کرده باشید.

فایل مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان با نرم ­افزار Word و با عنوان «فایل اصلی مقاله» بارگذاری نمایید.

خط نوشتاری مقاله فارسی فونت میترا ۱۴ و خط نوشتاری مقاله انگلیسی New Roman Time 13  است.

مقاله (عنوان، چکیده، واژگان کلیدی (بین ۳ کلمه تا ۵ کلمه) مقدمه، متن، نتیجه و منابع) کمتر از ۸۰۰۰ کلمه باشد.

الف) مقالات فارسی

 • مقاله را طبق آخرین نسخه شیوه خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (قابل مشاهده در سایت فرهنگستان) از لحاظ املایی و نگارشی ویرایش نمایید.
 • منابع را طبق الگوی زیر تنظیم نموده، منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه و عبارت (in Persian) را به آخر هر منبع ترجمه شده اضافه کنید. برای ترجمه از موتورهای ترجمه مثل Google Translate استفاده ننمایید و از ویراستار تخصصی کمک بگیرید:

برهمن، مریم؛ خدابخشی صادق­آبادی، فاطمه. (1396). آموزش فلسفه برای کودکان، فصلنامه پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری،  ۲ (9): 104-90. http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html

Brahman, M.; Khodabakhshi Saedeghabadi, F. (2018). Teaching Philosophy for Children. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2(9): 90-104. (in Persian) http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html

زیباکلام‌، فاطمه‌. (۱۳۹۰). مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران. تهران: حفیظ.

Zibakalam, F. (2011). The Philosophical Foundations of Iran Education. Tehran: Hafiz. (In Persian)

راس، ویلیام ‌دیوید. (۱۳۹۳). نظریه اخلاقی کانت: شرحی بر تاسیس مابعدالطبیعه اخلاق. ترجمه محمدحسین کمالی‌نژاد، تهران: حکمت.

Ross, W. D. (2014). Kant's Ethical Theory: a commentary on the Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, translated by M. H. Kamalinezhad, Tehran: Iranian Research Institute of Philosophy (Hekmat). (In Persian)

 • لطفا در ارجاعات و منابع از خلاصه کردن نام نویسندگان خودداری نمایید و به جای (نویسنده اول و همکاران) نام همه نویسندگان را بیاورید:

Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. (1987). A Thousand Plateaus: capitalism and schizophrenia, Translated by Brian Massumi, 1st edition, Minneapolis: University of Minnesota Press.

اسدی، حسن؛ شمشیری، بابک؛ یوسفی، حمیدرضا؛ کریمی، محمدحسن. (1398). ویژگی‌های برنامه ‌درسی صلح‌محور بر اساس آموزه‌های فلسفه میان‌فرهنگی. پژوهش‌های برنامه درسی، 9 (2): 104-138.

 • در ارجاعات درون متنی پی در پی از یک یا چند نویسنده، به جای واژه (همان) یا (همو)، اسم نویسنده یا نویسندگان را قید کنید.
 • چنانچه از چند اثر یک نویسنده استفاده نموده اید در هر منبع اسم نویسنده را کامل درج کنید:

 Soto, L. D.; Swadener, B. B. (2002). Toward laboratory Early Childhood Theory, Research and Praxis: decolonizing a field. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(1): 38-66. https://doi.org/10.2304%2Fciec.2002.3.1.8

Soto, L. D. (2000). An Early Childhood dreamscape of Social Justice and Equity, in L. D. Soto (ed.) The Politics of Early Childhood Education: 197–208. New York: Peter Lang.

 • ارجاعات درون متنی را طبق یکی از مقالات آخرین شماره (در صفحه اصلی سایت) تنظیم نمایید. ارجاعات درون متنی انگلیسی را به فارسی بنویسید. مانند (Kant, 1998a: 151) B (کانت، 1998الف: ۱۵۱)
 • معادل های انگلیسی داخل متن را به پانویس منتقل کنید.
 • کامنت های داوران یا ویراستار را حذف کنید.
 • پی نوشت ها را به پایین صفحات مقاله منتقل کنید.
 • صحت ثبت عنوان مقاله، ترتیب نام نویسندگان و سمت و مشخصات، کد Orcid و E-mail آنها، نویسنده مسئول، چکیده و واژگان کلیدی (به هر دو زبان فارسی و انگلیسی) بر عهده مؤلف است. نشریه پس از انتشار مقاله از قبول درخواست هرگونه تغییر و تصحیح معذور است.
 • سوالات خود را در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه 8-12، 14-15.45) با کارشناس نشریه به شماره 04133392131 در میان بگذارید.

ب) مقالات انگلیسی

 • مقاله را ویرایش نمایید. لطفا در صورت نیاز به جای استفاده از موتورهای ترجمه مثل Google Translate از یک ویراستار تخصصی کمک بگیرید.
 • منابع را طبق الگوی زیر تنظیم نموده، منابع فارسی را به انگلیسی ترجمه و عبارت (in Persian) را به آخر هر منبع ترجمه شده اضافه کنید.

برهمن، مریم؛ خدابخشی صادق ­آبادی، فاطمه. (1396). آموزش فلسفه برای کودکان، فصلنامه پیشرفت­ های نوین در علوم رفتاری،  ۲ (9): 104-90. http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html

Brahman, M.; Khodabakhshi Saedeghabadi, F. (2018). Teaching Philosophy for Children. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences, 2(9): 90-104. (in Persian) http://ijndibs.com/article-1-83-fa.html

زیباکلام‌، فاطمه‌. (۱۳۹۰). مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران. تهران: حفیظ.

 Zibakalam, F. (2011). The Philosophical Foundations of Iran Education. Tehran: Hafiz. (In Persian)

راس، ویلیام ‌دیوید. (۱۳۹۳). نظریه اخلاقی کانت: شرحی بر تاسیس مابعدالطبیعه اخلاق. ترجمه محمدحسین کمالی‌نژاد، تهران: حکمت.

Ross, W. D. (2014). Kant's Ethical Theory: a commentary on the Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, translated by M. H. Kamalinezhad, Tehran: Iranian Research Institute of Philosophy (Hekmat). (In Persian)

 • ارجاعات درون متنی را طبق نمونه تنظیم کنید: ,(Welsh, 2013: 27) (Lawlor; Toadvine, 2007: 99)
 • در ارجاعات درون متنی پی در پی از یک یا چند نویسنده، به جای واژه (ibid)، اسم نویسنده یا نویسندگان را قید کنید.
 • لطفا در ارجاعات و منابع از خلاصه کردن نام نویسندگان خودداری نمایید و به جای (نویسنده اول و همکاران) نام همه نویسندگان را بیاورید:

Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. (1987). A Thousand Plateaus: capitalism and schizophrenia, Translated by Brian Massumi, 1st edition, Minneapolis: University of Minnesota Press.

 • چنانچه از چند اثر یک نویسنده استفاده نموده اید در هر منبع اسم نویسنده را کامل درج کنید:

 Soto, L. D.; Swadener, B. B. (2002). Toward laboratory Early Childhood Theory, Research and Praxis: decolonizing a field. Contemporary Issues in Early Childhood, 3(1): 38-66. https://doi.org/10.2304%2Fciec.2002.3.1.8

Soto, L. D. (2000). An Early Childhood Dreamscape of Social Justice and Equity, in L. D. Soto (ed.) The Politics of Early Childhood Education: 197–208. New York: Peter Lang.

 • پی نوشت ها را به پایین صفحات مقاله منتقل کنید.
 • صحت ثبت عنوان مقاله، ترتیب نام نویسندگان و سمت و مشخصات، کد Orcid و E-mail آنها، نویسنده مسئول، بر عهده مؤلف است. نشریه پس از انتشار مقاله از قبول درخواست هرگونه تغییر و تصحیح معذور است.
 • سوالات خود را در ساعات اداری (شنبه تا چهارشنبه 8-12، 14-15.45) با کارشناس نشریه به شماره 04133392131 در میان بگذارید.

 


فرم_تعارض_منافع