The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
لوگوس هراکلیتوس از منظر پدیدارشناسیِ آغازِ دیگرِ مارتین هایدگر
1. لوگوس هراکلیتوس از منظر پدیدارشناسیِ آغازِ دیگرِ مارتین هایدگر

محمدحواد صافیان؛ سیدجمال سامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45658.2806

چکیده
  چکیده: بی‌تردید هراکلیتوس و پارمنیدس از منابع فکری دایمی اندیشه‌ی هایدگر هستند. آنچه به این دو جایگاهی ویژه در اندیشه‌ی هایدگر بخشیده است، تلقی خاص هایدگر از حکمت سپیده‌دمانی این دو و نقش تفکر ایشان ...  بیشتر
واکاوی جایگاه زبان در افق هستی‎شناسی تودستی هایدگر
2. واکاوی جایگاه زبان در افق هستی‎شناسی تودستی هایدگر

سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان

دوره 10، شماره 19 ، پاییز 1395، ، صفحه 173-205

چکیده
  زبان در زمرۀ بحث­برانگیزترین موضوعات فلسفی سدّۀ بیستم است. مارتین هایدگر یکی از فیلسوفان این سدّه است که به زبان و توانش آن اهمیّت ویژه‌ای داده است. مقالۀ حاضر سعی می‏کند تا جایگاه زبان در فلسفۀ هایدگر ...  بیشتر