Journal of Philosophical Investigations
پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی
پدیدارشناسی افسردگی بیماران نجات‌یافته از سرطان و راهیابی به فلسفه‌درمانی به عنوان رویکردی مراقبتی

بهناز صادق زاده اسکوئی؛ محمود صوفیانی؛ عصمت مهرابی

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 139-158

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.29534.2118

چکیده
  سرطان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در دنیاست. ویژگی مقاومت به درمان و پیشرفت سریع آن یکی از دلایل بالا بودن میزان مرگ و میر ناشی از آن است. مبتلایان پس از شنیدن خبر ابتلا به این بیماری به شدت روحیه خود را ...  بیشتر