Journal of Philosophical Investigations
پیچیدگی امور و دشواری تبیین علّی
پیچیدگی امور و دشواری تبیین علّی

مرتضی مردیها

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 315-333

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.32299.2260

چکیده
  معمولاً تبیین علمی برابر با شناخت علل دانسته می‌شود. برخی به دلایلی در اینْ تردید روا داشته‌اند، با وجود این به‌نظر می‌رسد که هم در تأملات عقل سلیم و هم در بررسی عمیق و تخصصی شناخت، کماکان روال غالب ...  بیشتر