Journal of Philosophical Investigations
نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری)
نقد و ارزیابی عدالت در اندیشه افلاطون (نظریه عدالت در رساله جمهوری)

غلامرضا صائبی؛ سعید اسلامی

دوره 13، شماره 29 ، بهمن 1398، ، صفحه 279-298

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.33273.2310

چکیده
  افلاطون این سئوال را اساسی می­دانست که کدام دولت بهتر وکدام نظم منصفانه­تر و چه کسی صلاحیت حکومت بر مردم را دارد؟ از نظر افلاطون، عدالت می­بایست در درون فرد و درون جامعه تحقق یابد. عدالت در شهر در ...  بیشتر