Journal of Philosophical Investigations
بررسی مقایسه‌ای و انتقادی مفهوم آزادی در اندیشه کانت و هایدگر
بررسی مقایسه‌ای و انتقادی مفهوم آزادی در اندیشه کانت و هایدگر

عیسی موسی زاده؛ علی آقایی پور؛ مصطفی عابدی

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 643-657

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.48246.3002

چکیده
  آزادی به یک معنا از مهمترین مفاهیم تاریخ فلسفه به شمار می­رود که نقش بنیادین در اندیشه فلاسفه دارد؛ اما مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، برای بقا در شرایط جدید نیازمند بازتوصیف است. بر این اساس مقاله حاضر ...  بیشتر
نقش محوری زمان در تفسیر اونتولوژیک هایدگر از فلسفه کانت
نقش محوری زمان در تفسیر اونتولوژیک هایدگر از فلسفه کانت

علی آقایی پور؛ محمود صوفیانی

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 709-740

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47501.2944

چکیده
  زمان در تفسیر اونتولوژیک هایدگر از کانت چه نقش و جایگاهی دارد؟ تفسیر هایدگر از فلسفه کانت، تفسیری بحث برانگیز و متفاوت از جریان تفسیرهای معمول از فلسفه او است. هایدگر در پرتوی فهم معنای وجود به تفسیر ...  بیشتر