Journal of Philosophical Investigations
رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

زهرا گنجی پور؛ فرج‌الله براتی؛ میثم امانی

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 268-292

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.43028.2724

چکیده
  انسان‌ها از زمانی که پا به عرصه حیات می‌گذارند تا ابد با پدیده‌های لذّت و سعادت مواجه هستند. این دو مفهوم بسیار به هم نزدیک‌اند ولی تفاوت عمده باهم دارند و آن این که لذّت در موارد لحظه‌‌ای نیز به کار ...  بیشتر