Journal of Philosophical Investigations
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو
بررسی و تبیین "نیچه‌ی هایدگر" از دیدگاه جیانی واتیمو

حسن غیبی پور؛ علی کرباسی‌ زاده اصفهانی؛ محمد جواد صافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51623.3212

چکیده
  از آنجا که تفسیر واتیمو از نیچه مستلزم بررسی دیدگاه هایدگر و دیلتای، به عنوان نقاط اصلی مورد نظر وی، است. از اینرو، در این مقاله در نظر داریم نخست، اشاره‌ای به تفسیر هایدگر از نیچه، به‌عنوان آخرین فیلسوف ...  بیشتر
روش پژوهش هایدگر در کتاب وجود و زمان
روش پژوهش هایدگر در کتاب وجود و زمان

حسین طریقت پور؛ محمد جواد صافیان

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-92

چکیده
  مارتین هایدگر موضوع فلسفه‌ی خود را وجود قرار می‌دهد و معتقد است این موضوع در تاریخ تفکر مورد غفلت قرار گرفته و باید توجه خود را به آن معطوف داشت . وی اساس تفکر خود را توجه به هستی و پرسش از وجود می‌داند ...  بیشتر