Journal of Philosophical Investigations
بررسی نقاط ضعف آموزش فلسفه اسلامی در حیطه آموزش آکادمیک
بررسی نقاط ضعف آموزش فلسفه اسلامی در حیطه آموزش آکادمیک

ابراهیم امرانی؛ رضا رسولی شربیانی؛ حسین زارع؛ غلامحسین خدری

دوره 18، شماره 46 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 461-482

https://doi.org/10.22034/jpiut.2024.59810.3660

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی نقاط ضعف آموزش فلسفه اسلامی در مقطع کارشناسی دانشگاه‌ها می‌پردازد. در این نوشتار با محوریت کتاب نهایه‌الحکمه، مباحثی از هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، معرفت‌شناسی و خداشناسی بیان‌شده ...  بیشتر