Journal of Philosophical Investigations
مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل
مبانی «برنهاد منطق ریاضی» راسل

معصومه علی حسن زاده اصل؛ مسعود امید

دوره 12، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 105-119

چکیده
  با در نظر گرفتن دو جریان فراگیر فلسفی قرن نوزدهم یعنی ایده‌آلیسم و رئالیسم، آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرد این است که راسل بر پایه­ کدام نظام فلسفی منطق­گرایی خود را بنا کرد. طرح منطق­گرایی ...  بیشتر