Journal of Philosophical Investigations
تحلیل و بررسی خلاقیت به مثابه اصل غایی در فلسفۀ وایتهد
تحلیل و بررسی خلاقیت به مثابه اصل غایی در فلسفۀ وایتهد

رستم شامحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.48527.3020

چکیده
  چکیده آلفرد نورث وایتهد بر این باور است که در هر نظام فلسفی یک امر غایی وجود دارد که اساس آن به شمار می‌آید. در فلسفۀ ارگانیسم او، که اصالت را به صیرورت و پویش می‌دهد، این امر غایی عبارتست از خلاقیت. اما ...  بیشتر