کلیدواژه‌ها = زیبایی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه آرای دیونوسیوس مجعول و سهروردی درباره زیبایی

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 203-225

10.22034/jpiut.2020.42130.2679

پروانه قریب گرکانی؛ اسماعیل بنی اردلان؛ شمس الملوک مصطفوی


2. زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس

دوره 13، شماره 27، تابستان 1398، صفحه 117-138

10.22034/jpiut.2019.34040.2343

مرتضی شجاری؛ حسن فتحی؛ زهرا گوزلی


4. رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس

دوره 12، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 175-194

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی


5. پدیدارشناسی تجربۀ زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان

دوره 11، شماره 20، تابستان 1396، صفحه 23-60

منیره پنج تنی؛ یزدان منصوریان؛ مهتاب مبینی


6. دیدگاه هیوم در باب زیبایی

دوره 4، شماره 219، پاییز 1389، صفحه 71-87

علی سلمانی