Journal of Philosophical Investigations
برهان حفره، جوهرگرایی خمینه ای و واقع گرایی وجودی
برهان حفره، جوهرگرایی خمینه ای و واقع گرایی وجودی

سعید معصومی

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 379-401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.42502.2694

چکیده
  برهان حفره، بعد از مقاله ارمن و نورتن(1987) به یکی از مباحث اصلی در فلسفه فضا-زمان تبدیل شده است که بر اساس آن نوع خاصی از جوهر‌‌گرایی (جوهرگرایی خمینه‌ای) قابل دفاع نخواهد بود؛ زیرا، به ناموجبیت رادیکال ...  بیشتر