Journal of Philosophical Investigations
حواس چشایی و بویایی از دیدگاه حکمت متعالیه و علوم اعصاب
حواس چشایی و بویایی از دیدگاه حکمت متعالیه و علوم اعصاب

زهره سلحشور سفیدسنگی

دوره 17، شماره 43 ، مرداد 1402، ، صفحه 418-435

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.46826.2886

چکیده
  حس چشایی و بویایی از حواسی است که مورد توجه فیلسوفان اسلامی مانند ملاصدرا و دانشمندان علوم اعصاب بوده است. در فلسفه و علوم اعصاب چشایی و بویایی وسیله­ای برای درک بوها و مزه­ها است. در مورد چگونگی درک ...  بیشتر