Journal of Philosophical Investigations
نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر
نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ زینب درویشی

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.44296.2756

چکیده
  این پژوهش با روش تحلیلی و استنادی در پی تبیین اهم ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از نظر وینسنت برومر است. انسان مستقل یکی از مؤلفه­های اصلی دعا از نظر برومر است. اگرچه ایشان مباحث انسان‌‌شناختی دعا را از ...  بیشتر
وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر
وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر

مصطفی شهرآیینی؛ راضیه زینلی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، ، صفحه 107-128

چکیده
  دغدغة اصلی سارتر به‌خصوص در کتاب هستی و نیستی رابطة میان فاعل شناسا و متعلق شناساست. ازاین‌رو در ابتدا وجود را به دو دسته تقسیم می‌کند: وجودِ در خود (Being in itself) و وجودِ برای خود (Being for itself). در وجودِ برای ...  بیشتر