Journal of Philosophical Investigations
برهان اخلاقی به روایت استفن لیمن
برهان اخلاقی به روایت استفن لیمن

بهرام علیزاده

دوره 15، شماره 34 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 248-266

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.42353.2688

چکیده
  استفن لیمن مدعی است؛ 1- در موقعیت­های واقعی شخص از قوی­ترین دلایل برای انجام وظیفه اخلاقی برخوردار است. 2- اگر خدا و زندگی پس از مرگ نباشد، موقعیت­هایی وجود خواهد داشت که اخلاقی بودن در آنها مستلزم ...  بیشتر