Journal of Philosophical Investigations
زمان هایدگری در نمایشنامۀ در انتظار گودو
زمان هایدگری در نمایشنامۀ در انتظار گودو

حسین اصل عبداللهی؛ محمود صوفیانی؛ محمد فرهمند؛ ابراهیم دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.53989.3397

چکیده
  مسئلۀ زمان همواره در طول تاریخ یکی از بزرگ‌ترین سؤالات فیلسوفان و دانشمندان حوزۀ فیزیک بوده است. بدون شک هر تفکر فلسفی به اشکال مختلف درآثار ادبی و هنری نمود پیدا می‌کنند و در این میان نویسندگان و هنرمندانی ...  بیشتر