Journal of Philosophical Investigations
شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان
شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان

معصومه آیشم؛ مرتضی شجاری؛ اصغر مولائی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.45811.2813

چکیده
  شهرها عصاره تمدن بشری در بستر زمان هستند که امروزه مهمترین سکونتگاه انسان معاصر به شمار می روند. ابعاد مختلف فرمی و محتوایی شهر، جایگاه بالایی در سیر تکامل یا انحطاط انسان داشته و کیفیات محیطی در مقیاس های ...  بیشتر
زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس
زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس

مرتضی شجاری؛ حسن فتحی؛ زهرا گوزلی

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.34040.2343

چکیده
  در نظام فکری توماس زیبایی امری متافیزیکی است. اتخاذ چنین رویکردی نسبت به زیبایی، لزوماً آن را با دیگر مفاهیم فلسفی­ـ­ ارزشی مرتبط می­سازد. می­توان گفت که در بستر تفکر یونانی و قرون وسطایی که غالباً ...  بیشتر
جاودانگی نفس از دیدگاه ابن میمون و اسپینوزا
جاودانگی نفس از دیدگاه ابن میمون و اسپینوزا

مرتضی شجاری؛ یوسف نوظهور؛ عباس فنی اصل

دوره 8، شماره 15 ، آذر 1393، ، صفحه 203-219

چکیده
  آرزوی جاودانگی را می‌توان در نهاد آدمی مشاهده کرد. ازاین‌رو ادیان مختلف و متفکران آن‌ها به این بحث و تبیین آن اهتمام داشته‌اند. فیلسوف بزرگ یهودی ـ ابن میمون ـ به سبب تعلق‌خاطر عمیق به دین یهود، سعی ...  بیشتر
سعادت و رابطۀ آن با معرفت و عبادت از دیدگاه ابن‌سینا
سعادت و رابطۀ آن با معرفت و عبادت از دیدگاه ابن‌سینا

مرتضی شجاری

دوره 5، شماره 8 ، خرداد 1390، ، صفحه 3-7

چکیده
  از نظرِ ابن­سینا سعادت و شقاوتِ حقیقی در آخرت پدید می­آید؛ اما در این دنیا، معرفت و عبادت، داروى آن سعادت؛ و جهل و معصیت، زهر آن است. به تعبیرِ دیگر، سعادتِ مطلق با کمال و تزکیه دست­یافتنی است. کمال ...  بیشتر