Journal of Philosophical Investigations
خاستگاه زیست‌شناختی انسان‌شناسی فلسفی هلموت پلسنر
خاستگاه زیست‌شناختی انسان‌شناسی فلسفی هلموت پلسنر

احسان کریمی ترشیزی

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 580-606

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.46234.2843

چکیده
  استعاره‌ها در رویکرد جدید به دلیل ظرفیت‌های درونی‌ همانند برجسته‌سازی و تنوع نگاشت‌ها از حوزه‌های منبع، امکان فهم اخلاقی و زیست اخلاقی بهتری را برای ما فراهم می‌کنند. به تعبیر برخی، استعاره‌ها ...  بیشتر
German Idealism and the Origins of Pure Mathematics: Riemann, Dedekind, Cantor
German Idealism and the Origins of Pure Mathematics: Riemann, Dedekind, Cantor

احسان کریمی ترشیزی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1400، ، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.47964.2971

چکیده
  When it comes to the relation of modern mathematics and philosophy, most people tend to think of the three major schools of thought—i.e. logicism, formalism, and intuitionism—that emerged as profound researches on the foundations and nature of mathematics in the beginning of the 20th century and have shaped the dominant discourse of an autonomous ...  بیشتر
موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن
موضوع متافیزیک: نقد رویکرد نوکانتی ناتورپ با استناد به تفسیر هاملن

هدیه یعقوبی بجمعه؛ شهین اعوانی؛ احسان کریمی ترشیزی

دوره 15، شماره 34 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 381-398

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.41049.2636

چکیده
  ارسطو در متافیزیک در پی مطالعه دانشی است که از آن با نام‌های حکمت، علم به موجود بما هو موجود، فلسفه اولی، و الهیات یاد کرده است. رابطه عناوین مختلف دانش متافیزیک با یکدیگر، اول بار توسط پل ناتورپ به عنوان ...  بیشتر