Journal of Philosophical Investigations
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن
رویکرد نظریه-برهانی به مفهوم پیامد منطقی، و نقد تارسکی به آن

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.50993.3160

چکیده
  بنابر تعریف نظریه-برهانی از مفهوم پیامد منطقی، جملۀ X پیامد منطقی مجموعه مقدّمات Γ محسوب می‌شود اگر از Γ برهانی برای X وجود داشته باشد. تارسکی استدلال می‌کند که با افزایش هر تعداد قاعده به نظام‌های ...  بیشتر
ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی
ارزیابی نقدهای اچمندی به تحلیل تارسکی از مفهوم پیامد منطقی

حمید علایی نژاد؛ مرتضی حاج حسینی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 505-532

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47243.2920

چکیده
  بنابر تحلیل نظریه-مدلی تارسکی از مفهوم پیامد منطقی، جمله X نتیجه منطقی مجموعه جملات Γ است اگر و تنها اگر هر مدلی برای Γ مدلی نیز برای X باشد. اچمندی اما تحلیل تارسکی را نادرست دانسته و نقدهایی علیه ...  بیشتر