Journal of Philosophical Investigations
مفهوم «معنا» در منطق معنای ژیل دلوز
مفهوم «معنا» در منطق معنای ژیل دلوز

پریسا شکورزاده؛ علی فتح طاهری؛ عبدالرزاق حسامی فر

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 407-428

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52158.3254

چکیده
  دلوز در نقد هستی‌شناسی ذات در کتاب منطق معنا به ارائه «هستی‌شناسی معنا»ی خود می‌پردازد که مفهوم «معنا» به‌عنوان نقطه‌ مرکزی این هستی‌شناسی به منظور پیوند هستی و اندیشه در آن طرح می‌شود. ...  بیشتر
اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا»
اندراج به‌مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب‌نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا»

پریسا شکورزاده؛ علی فتح طاهری

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 230-248

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.37761.2488

چکیده
  این مقاله با تمرکز بر اصل اندراج در فلسفه لایب‌نیتس و خوانش ژیل دلوز از آن بر این ادعا است که نقد فلسفیِ اندیشه لایب‌نیتس به شیوه نقد دلوزی منجر به بازآفرینی مفهوم «تا» و سوژه «تا» در اندیشه ...  بیشتر
خوانش الن بدیو از پل قدیس
خوانش الن بدیو از پل قدیس

پریسا شکورزاده؛ علی نقی باقرشاهی

دوره 14، شماره 30 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 165-183

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.34613.2362

چکیده
  فلسفه و الهیات سیاسی معاصر از جنبه‌های مختلف به خوانش دوباره‌ی پل رسول دست زده‌اند. اما نزد بدیو این توجه در مواجهه با وضعیت بیمار فلسفه‌ی معاصر و تبدیل شدن آن به سفسطه صورت می‌گیرد و پل به‌عنوان پادفیلسوف، ...  بیشتر