Journal of Philosophical Investigations
بررسیِ تمایزاتِ معناداریِ زندگی و خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز
بررسیِ تمایزاتِ معناداریِ زندگی و خوشبختی از دیدگاه تدئوس متز

مهدی صانعی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ سید محسن حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.52791.3336

چکیده
  تدئوس متز کوشیده است تا نشان دهد که معنای زندگی مانند اخلاق و خوشبختی، یکی از مقولات هنجاری زندگی می باشد و بر تمایز معنای زندگی و خوشبختی تاکید دارد. بنا برتعریفِ متز، خوشبختی متشکل از تجربیات مثبت است ...  بیشتر
نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر
نقد و بررسی ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از دیدگاه وینسنت برومر

مروه دولت آبادی؛ عین الله خادمی؛ امیرحسین منصوری نوری؛ زینب درویشی

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 81-96

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.44296.2756

چکیده
  این پژوهش با روش تحلیلی و استنادی در پی تبیین اهم ابعاد انسان‌‌شناختی دعا از نظر وینسنت برومر است. انسان مستقل یکی از مؤلفه­های اصلی دعا از نظر برومر است. اگرچه ایشان مباحث انسان‌‌شناختی دعا را از ...  بیشتر
بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا
بیماری کووید 19 (کرونا) به مثابه شر ادراکی و مواجهه با آن بر اساس باور به خدا

مسعود زین العابدین؛ امیرحسین منصوری؛ عارفه پوشیان جویباری؛ عین الله خادمی

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، ، صفحه 169-194

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.39723.2553

چکیده
  آلام ناشی از بیماری کووید 19 شر ادراکی است و یک امر وجودی محسوب می­شود. شر ادراکی با برخی صفات الهی به ویژه حکمت و عدل و علم او و همچنین، احسن بودن نظام خلقت تزاحم ظاهری پیدا می­کند و بایستی وجود این شرور ...  بیشتر