Journal of Philosophical Investigations
آیا ویتگنشتاین متاخر به ورطۀ نسبی‌گرایی درمی‌غلتد؟ یک ارزیابی از منظر عقلانیت نقاد
آیا ویتگنشتاین متاخر به ورطۀ نسبی‌گرایی درمی‌غلتد؟ یک ارزیابی از منظر عقلانیت نقاد

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 208-224

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51248.3180

چکیده
  ویتگنشتاین متاخر هر نوع شناختی را در قالب بازی‌های زبانی معرفی می‌کند که بر شکل‌های زندگی مبتنی‌اند. از جمله لوازم دیدگاه او در دوره متاخر تاملات فلسفی‌اش، یکی نیز این است که بازی‌های زبانی خاص به ...  بیشتر
از قرآن چه و چگونه می توان آموخت؟ یک بررسی از منظر عقلانیت نقاد
از قرآن چه و چگونه می توان آموخت؟ یک بررسی از منظر عقلانیت نقاد

علی پایا

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 633-664

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.15806

چکیده
  هدف این مقاله معرفی رویکرد عقلانیت نقاد به قرآن‌پژوهی است. پس از ارائه برخی ملاحظات مقدماتی درباره قرآن و قرآن پژوهی در بخش نخست، در دومین بخش توضیحاتی مختصر درباره دیدگاه عقلانیت نقاد ارائه خواهد شد. ...  بیشتر
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین، از منظر عقلانیت نقاد
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین، از منظر عقلانیت نقاد

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 670-705

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51134.3173

چکیده
  ویتگنشتاین در معرفت‌شناسی خود به «یقین» معتقد است ولی آن را نه از جنس معرفت بلکه فقط زیربنای آن می‌داند. در اندیشه او معرفت در بازی‌های زبانی عمومی خلاصه می‌شود، و بازی‌های زبانی بر یقینیاتی ...  بیشتر