(university of Tabriz)The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین، از منظر عقلانیت نقاد
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین، از منظر عقلانیت نقاد

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 670-705

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2022.51134.3173

چکیده
  ویتگنشتاین در معرفت‌شناسی خود به «یقین» معتقد است ولی آن را نه از جنس معرفت بلکه فقط زیربنای آن می‌داند. در اندیشه او معرفت در بازی‌های زبانی عمومی خلاصه می‌شود، و بازی‌های زبانی بر یقینیاتی ...  بیشتر
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت

سید مصطفی شهرآیینی؛ عزیزه زیرک باروقی

دوره 7، شماره 13 ، آبان 1392، ، صفحه 47-67

چکیده
  دکارت در تأمّل نخست شک‌هایی را دربارة‌ هر چیزی که می‌توان در آن تردید کرد، مطرح می‌کند و در تأمّلات بعدی می‌کوشد به همة این شک‌ها، به‌نوعی پاسخ گوید و با این کار نشان دهد که حتی با وجود شک‌های افراطی ...  بیشتر