The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد
1. ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45793.2812

چکیده
  ویتگنشتاین در معرفت‌شناسی خود به «یقین» معتقد است ولی آن را نه از جنس معرفت بلکه فقط زیربنای آن می‌داند. در اندیشه او معرفت در بازی‌های زبانی عمومی خلاصه می‌شود، و بازی‌های زبانی بر یقینیاتی ...  بیشتر
شک و یقین در ویتگنشتاین متأخر
2. شک و یقین در ویتگنشتاین متأخر

محمدصادق زاهدی؛ خدیجه اصلی بیگی

دوره 8، شماره 14 ، بهار 1393، ، صفحه 93-112

چکیده
  در معرفت‌شناسی کلاسیک، شکاکیت در مقابل معرفت قرار داشته و روشهای مختلفی برای پاسخ به شکاکان ارایه می‌شود. ویتگنشتاین متأخر با تمایز نهادن میان معرفت و یقین رویکرد جدیدی را در نقد شکاکیت مطرح کرده است. ...  بیشتر
فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت
3. فرض اهریمن بداندیش و طرح فلسفی دکارت

سید مصطفی شهرآیینی؛ عزیزه زیرک باروقی

دوره 7، شماره 13 ، پاییز 1392، ، صفحه 47-67

چکیده
  دکارت در تأمّل نخست شک‌هایی را دربارة‌ هر چیزی که می‌توان در آن تردید کرد، مطرح می‌کند و در تأمّلات بعدی می‌کوشد به همة این شک‌ها، به‌نوعی پاسخ گوید و با این کار نشان دهد که حتی با وجود شک‌های افراطی ...  بیشتر