The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟
1. آیا تکامل، چندجهانی و ابتدا نداشتن کیهان محصول علم جدید هستند؟

یوسف جمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40100.2571

چکیده
  شناخت بیشتر طبیعت در دو قرن اخیر و پیشرفت‌های چشمگیر علم و تکنولوژی موجب به وجود آمدن ایده‌ها و رویکردهای جذاب و جدیدی شده است که منتسب به علم معاصر شناخته می‌شود. ایده‌هایی نظیر تکامل در زیست‌شناسی، ...  بیشتر
کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت
2. کارل پوپر و برداشت تکاملی از شناخت

ابراهیم اشنی الوندی؛ مجید اکبری دهقی

دوره 2، شماره 205 ، زمستان 1387، ، صفحه 1-22

چکیده
  شناخت و روند شکل­گیری شناخت همواره از جمله مباحث حوزه‌های مختلف علوم بوده و امروزه نیز علوم جدید تأثیر وافری بر روی نحوة مطالعات آن گذاشته است. افراد صاحب­نظر مختلفی از حوزه‌های گوناگون نیز بر روی ...  بیشتر