کلیدواژه‌ها = عینیت
تعداد مقالات: 3
1. رُبسپیر- کانت: بررسی نسبت آزادی مطلق و ترور با فلسفه اخلاق کانت براساس پدیدارشناسی روح هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

10.22034/jpiut.2020.37889.2497

محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمود صوفیانی؛ محمد اصغری


2. تحلیل عینیت علمی در مسأله ارزش‌باری علم

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 42-64

10.22034/jpiut.2021.41631.2664

غلامحسین جوادپور


3. نقش ادراک در عینیت اعیان از منظر فلسفه هوسرل

دوره 6، شماره 10، بهار 1391، صفحه 119-137

محمود صوفیانی؛ احمدعلی اکبرمسگری