کلیدواژه‌ها = هنر مدرن
تعداد مقالات: 4
2. فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی

دوره 14، شماره 33، زمستان 1399، صفحه 64-79

10.22034/jpiut.2021.37957.2500

مریم پیغامی؛ جلال پی کانی؛ مهین رضایی؛ زینب شکیبی