Journal of Philosophical Investigations
مقایسه تحلیل‌های ارسطو و فرگه از «گزاره حملی»
مقایسه تحلیل‌های ارسطو و فرگه از «گزاره حملی»

احمد حمداللهی

دوره 16، شماره 38 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 644-669

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.41337.2653

چکیده
  پرسش اصلی پیش روی این مقاله این است که چه تفاوت‌ها یا شباهت‌های مهمی میان تحلیل‌های ارسطو و فرگه از گزاره حملی وجود دارد؟ بر اساس دیدگاه مشهور و رایج، ارسطو گزاره حملی را به سه جزء موضوع، محمول و رابطه ...  بیشتر
تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم»
تأملی در «فایده و ضرورت» معرفت‌شناختی بحث‌های «منشأ تصورات و مفاهیم»

احمد حمداللهی

دوره 14، شماره 33 ، بهمن 1399، ، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.35892.2415

چکیده
  در دوره هیوم و بعد از آن، به‌واسطه برخی از آراء و دیدگاه‌های او این انگاره در ذهن و فکر برخی از اندیشمندان شکل ‌گرفته است که تبیین نحوه پیدایش تصورات و مفاهیم یک ‌راه و بلکه تنها راه برای احراز اعتبار ...  بیشتر
تحلیل انتقادی مغالطه سوم از «مغالطات عقل محض» کانت
تحلیل انتقادی مغالطه سوم از «مغالطات عقل محض» کانت

احمد حمداللهی اسکوئی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 103-121

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8356

چکیده
  کانت در مغالطه سوم از مغالطات عقل محض بر آن است که نشان دهد شناخت اینهمانی و شخصیت نفس امکان­پذیر نیست و استدلالی که مدعی اثبات اینهمانی و شخصیت نفس است، یک استدلال مغالطی است. اما سخنان و توضیحاتی که ...  بیشتر