Journal of Philosophical Investigations
تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته نقد افلاطونی
تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته نقد افلاطونی

حسن احمدی زاده

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 522-545

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.46427.2859

چکیده
  نزاع افلاطون با شاعران و حکم به اخراج آنها از مدینه فاضله‌ را از مطالعه جمهوری به‌خوبی می‌توان دریافت. او در کتاب سوم جمهوری به تعیین بایدها و نبایدها در خصوص شعر می‌پردازد و تعیین می‌کند که چه اشعاری ...  بیشتر
نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستیِ مسیحی
نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستیِ مسیحی

حسن احمدی زاده؛ طیبه غلامی

دوره 11، شماره 20 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  الهیات فیزیکالیستی اصطلاحی است که تا کنون در مورد آن تعریف دقیق و روشنی ارائه نشده است. در قرن بیستم، برخی از اندیشمندانِ الهیات مسیحی نظیر ننسی مورفی و پیتر ون­اینواگن با پذیرش رویکرد فیزیکالیستی ...  بیشتر