کلیدواژه‌ها = سوژه
تعداد مقالات: 5
1. خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 248-267

10.22034/jpiut.2020.42015.2675

بیان کریمی؛ مسعود بیننده


3. سوبژکتیویته در فلسفه دکارت

دوره 14، شماره 30، بهار 1399، صفحه 75-100

10.22034/jpiut.2020.38790.2519

اله یار رحمتی؛ پرویز ضیاء شهابی؛ رضا داوری اردکانی