The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد
1. ارزیابی جایگاه معرفت‌شناختی یقین در اندیشه ویتگنشتاین از منظر عقلانیت نقاد

عبدالحمید محمدی؛ علی پایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.45793.2812

چکیده
  ویتگنشتاین در معرفت‌شناسی خود به «یقین» معتقد است ولی آن را نه از جنس معرفت بلکه فقط زیربنای آن می‌داند. در اندیشه او معرفت در بازی‌های زبانی عمومی خلاصه می‌شود، و بازی‌های زبانی بر یقینیاتی ...  بیشتر
تأثیر کروناویروس بر زیست‌بوم عقلانیت
2. تأثیر کروناویروس بر زیست‌بوم عقلانیت

علیرضا منصوری

دوره 14، شماره 31 ، تابستان 1399، ، صفحه 221-245

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40442.2601

چکیده
  مقالۀ حاضر با بهره‌گیری از نظریۀ سه جهان پوپر توضیح می‌دهد که ویروس کرونا چگونه می‌تواند تأثیری وسیع و گسترده بر زیست‌بوم عقلانیت بگذارد و به واسطۀ وجود جهان 3 چگونه ویروس‌هایی که تهدیدی برای انسان ...  بیشتر