Journal of Philosophical Investigations
رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
رابطه لذت و سعادت از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

زهرا گنجی پور؛ فرج‌الله براتی؛ میثم امانی

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 268-292

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.43028.2724

چکیده
  انسان‌ها از زمانی که پا به عرصه حیات می‌گذارند تا ابد با پدیده‌های لذّت و سعادت مواجه هستند. این دو مفهوم بسیار به هم نزدیک‌اند ولی تفاوت عمده باهم دارند و آن این که لذّت در موارد لحظه‌‌ای نیز به کار ...  بیشتر
کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ
کانت و وجوه دوگانه‌ خیر اعلا در گستره‌ تاریخ

رضا ماحوزی؛ زهره سعیدی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1398، ، صفحه 361-380

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.8032

چکیده
  در نظریه اخلاق کانت با دو سطح فوق محسوس (معقول) و محسوس (قابل تحقق) از خیر اعلا روبرو هستیم. کانت در تمام آثار خود به این دو سطح اشاره کرده است، بی‌آنکه به تعارض و نزاع بنیادی موجود در هم ‌زمانی آن دو پرداخته ...  بیشتر
نسبت الهیات فیزیکی به الهیات اخلاقی در اندیشه کانت
نسبت الهیات فیزیکی به الهیات اخلاقی در اندیشه کانت

رضا ماحوزی

دوره 7، شماره 12 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 1-122

چکیده
  هرچند کانت در نقد عقل محض، مغالطات برخاسته از الهیات نظری را خاطر نشان ساخته است ولی از این میان، برهان فیزیکی- خداشناختی (غایت شناختی) را ارزشمند دانسته است. وی در نقد عقل عملی، صورت صحیح خداشناسی را در ...  بیشتر
نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون
نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون

یوسف نوظهور؛ داود سیروس

دوره 2، شماره 203 ، شهریور 1387، ، صفحه 135-159

چکیده
  مکاتب اخلاقی کلاسیک، به ویژه نظام اخلاقی افلاطون، با مشخصة «سعادت‌گرایی» شناخته می‌شوند. آموزة بنیادین «سعادت‌گرایی» این است که مطلوب نهایی انسان، نیل به سعادت است و همة فعالیت‌های آدمی ...  بیشتر