Journal of Philosophical Investigations
نقش و اهمیت متافیزیک برای علم
نقش و اهمیت متافیزیک برای علم

علیرضا منصوری؛ امیراحسان کرباسی‌زاده

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 20-41

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.47867.2960

چکیده
  در مقالۀ حاضر ابتدا به بررسی دلایل مخالفت با متافیزیک می‌پردازیم. قصد داریم ضمن بررسی این دلایل به موضعی مناسب در قبال جایگاه و نقش و اهمیت متافیزیک برسیم. دیدگاه‌های مختلفی دربارۀ مسئلۀ قدیمی نسبت ...  بیشتر
تحلیل عینیت علمی در مسأله ارزش‌باری علم
تحلیل عینیت علمی در مسأله ارزش‌باری علم

غلامحسین جوادپور

دوره 15، شماره 35 ، شهریور 1400، ، صفحه 42-64

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2021.41631.2664

چکیده
  تأثیر ارزش‌ها بر علم این واهمه را برای برخی فیلسوفان علم پدید آورده است که رسالت اصلی علم، یعنی عینیت خدشه‌دار شود. تلقی سنتی از عینیت ـ که در گرو عینیت متافیزیکی است ـ معمولاً مطابقت تصویر ذهنی با واقع ...  بیشتر
تجربه‌گرایی و چالش تحلیلی‌ها
تجربه‌گرایی و چالش تحلیلی‌ها

رضا صادقی

دوره 6، شماره 10 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 139-158

چکیده
  با اینکه در چند دهة اخیر دیدگاه پوزیتیویستها پیرامون تمایز تحلیلی- ترکیبی با نقدهایی جدی روبرو شده است اما هنوز نتایج اصلی این تمایز مانند انکار واقعگرایی در دو حوزة ریاضی و منطق و جدایی دانش و ارزش تا ...  بیشتر