The Quarterly Journal of Philosophical Investigations
مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی
1. مفهوم شر از دیدگاه ابن میمون و غزالی

ابراهیم قدرتی؛ محمدرضا عدلی؛ عبدالحسین طریقی؛ بخشعلی قنبری

دوره 14، شماره 33 ، زمستان 1399، ، صفحه 319-336

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.41146.2643

چکیده
  هدف از این مقاله، بررسی مسأله شر از دیدگاه ابن‌میمون در دین یهود و امام محمد غزالی در دین اسلام است. ابن‌میمون شر را صادره از خدا نمی‌داند؛ چون معتقد است که ضد وجود، فعلیت ندارد و همه شرور عدم هستند که ...  بیشتر
تئودیسه یا عدل الهی
2. تئودیسه یا عدل الهی

شهین اعوانی

دوره 14، شماره 30 ، بهار 1399، ، صفحه 1-19

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.34194.2349

چکیده
  بررسی تاریخ تحول تفکر فلسفی در غرب بیانگر آن است که از زمان افلاطون که خدای صانع (دمیورژ) با نظارة جهان معقول، جهان محسوس را به وجود آورد و گفت که خداوند نمی‌تواند بر برخی از ضرورت‌های طبیعی فائق آید؛ ...  بیشتر
زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس
3. زیبایی و نسبت آن با خیر در نظام فلسفی توماس آکوئیناس

مرتضی شجاری؛ حسن فتحی؛ زهرا گوزلی

دوره 13، شماره 27 ، تابستان 1398، ، صفحه 117-138

http://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2019.34040.2343

چکیده
  در نظام فکری توماس زیبایی امری متافیزیکی است. اتخاذ چنین رویکردی نسبت به زیبایی، لزوماً آن را با دیگر مفاهیم فلسفی­ـ­ ارزشی مرتبط می­سازد. می­توان گفت که در بستر تفکر یونانی و قرون وسطایی که غالباً ...  بیشتر
امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو
4. امکان‌پذیری آکراسیا از منظر سقراط و ارسطو

آروین آذرگین؛ غلامحسین توکلی

دوره 9، شماره 16 ، بهار 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  آکراسیا هنگامی رخ می‌دهد که فاعل، در حالی که می‌تواند بهترین را انجام دهد، برخلاف حکمِ همه‌جانبه‌نگرِ خویش به بهترین، رفتار کند. این مسئله را اولین بار سقراط مطرح کرد. وی می‌گفت وقوع آکراسیا امکان‌ناپذیر ...  بیشتر
بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا
5. بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا

خلیل سلطان‌القرایی؛ حسین آتشی؛ زهرا علمی

دوره 5، شماره 9 ، پاییز 1390، ، صفحه 89-106

چکیده
  ابن‌سینا و آگوستین هر دو فیلسوف الهی بودند و از سر ارادت و محبت به خداوند، مسألة شر را مورد تبیین قرار داده‌اند. آگوستین در ابتدا نگاهی مادی به الوهیت داشته و پرسش‌های بسیاری که در باب خداوند، خلقت و ...  بیشتر
نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون
6. نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون

یوسف نوظهور؛ داود سیروس

دوره 2، شماره 203 ، تابستان 1387، ، صفحه 135-159

چکیده
  مکاتب اخلاقی کلاسیک، به ویژه نظام اخلاقی افلاطون، با مشخصة «سعادت‌گرایی» شناخته می‌شوند. آموزة بنیادین «سعادت‌گرایی» این است که مطلوب نهایی انسان، نیل به سعادت است و همة فعالیت‌های آدمی ...  بیشتر