کلیدواژه‌ها = لایب‌نیتس
تعداد مقالات: 5
1. تبیین رابطۀ هنر و طبیعت در فلسفۀ شلینگ

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 97-114

10.22034/jpiut.2021.43136.2729

رکسانا ریاحی؛ علی مرادخانی؛ محمد شکری


3. تئودیسه یا عدل الهی

دوره 14، شماره 30، بهار 1399، صفحه 1-19

10.22034/jpiut.2019.34194.2349

شهین اعوانی


4. رابطۀ ادراک حسی با تجربۀ استتیکی و زیبایی در استتیک لایب‌نیتس

دوره 12، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 175-194

داود میرزایی؛ علی سلمانی؛ رضا ماحوزی


5. رابطه‌ی کل و جزء در فلسفه‌ی لایب‌نیتس

دوره 8، شماره 15، پاییز 1393، صفحه 45-58

زهرا نوری سنگدهی؛ حوریه باکویی کتریمی