Journal of Philosophical Investigations
این‌باوری و ذات‌باوری؛ این‌همانی یا تمایز
این‌باوری و ذات‌باوری؛ این‌همانی یا تمایز

میثم قائیدوند؛ محمد صادق زاهدی

دوره 17، شماره 43 ، مرداد 1402، ، صفحه 650-673

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.51581.3208

چکیده
  ذات‌باوری و این‌باوری نظریه‌‌هایی برای تبیین مسئله فردیت در اشیاء هستند. برخی فیلسوفان این دو مکتب فلسفی را یکی در نظر می‌گیرند و برخی دیگر با این ایده مخالف هستند. در این میان به نظر می‌رسد نمی‌توان ...  بیشتر
بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی
بررسی سرشت آگاهی در خلال تفسیرهای هایدگر از فوسیس و پسوخه و انتقادهای وی از علم‌گرایی

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمد صادق زاهدی

دوره 15، شماره 37 ، دی 1400، ، صفحه 326-347

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.44504.2761

چکیده
  هایدگر با بازتعریف فوسیس(φυσις) و پسوخه(Ψυχη) ارسطویی در مقام انتقاد از علم تجربی (Science) و علم‌گرایی(Scientism) برمی‌آید که بر تمام ساحات زندگی انسان و از جمله فلسفه سایه افکنده بود. از ...  بیشتر
شک و یقین در ویتگنشتاین متاخر
شک و یقین در ویتگنشتاین متاخر

محمد صادق زاهدی؛ خدیجه اصلی بیگی

دوره 8، شماره 14 ، خرداد 1393، ، صفحه 93-112

چکیده
  ویتگنشتاین متاخر، با تمایز نهادن میان معرفت و یقین رویکرد جدیدی را در نقد شکاکیت مطرح کرده است. او یقین را امری مقدم بر شک و معرفت می داند. به باور وی صورت ابتدایی بازی زبانی، یقینی است که بی نیاز از هرگونه ...  بیشتر