نویسنده = محمدجواد صافیان
تعداد مقالات: 9
1. لوگوس هراکلیتوس از منظر پدیدارشناسیِ آغازِ دیگرِ مارتین هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.45658.2806

محمدحواد صافیان؛ سیدجمال سامع


2. *واکاوی مبانی هستی‎شناختی تقابل مکان و فضا در معماری عصر مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22034/jpiut.2021.44592.2763

محمدحواد صافیان؛ فلورا بیابانی؛ شیرین طغیانی؛ مینا سادات طباطبایی


3. بررسی انتقادی نسبت هنر سوررئالیسم با حقیقت با توجه به آراء هایدگر

دوره 15، شماره 35، تابستان 1400، صفحه 402-420

10.22034/jpiut.2021.46172.2834

منیره نادری؛ محمدجواد صافیان؛ حسین اردلانی


5. نقش دازین در هنر اندیشیِ هیدگر

دوره 13، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 45-63

10.22034/jpiut.2019.28817.2093

بهروز الیاسی؛ محمدجواد صافیان


6. واکاوی جایگاه زبان در افق هستی‎شناسی تودستی هایدگر

دوره 10، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 173-205

سید جمال سامع؛ محمدجواد صافیان


7. روش‌ پژوهش هایدگر در کتاب «وجود و زمان»

دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 71-92

حسین طریقت پور؛ محمد جواد صافیان


8. بررسی پدیدار شناختی – هرمنوتیک نسبت مکان با هنر معماری*

دوره 5، شماره 8، بهار 1390، صفحه 93-129

محمدجواد صافیان؛ مائده انصاری؛ علی غفاری؛ محمد مسعود


9. جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفۀ شوپنهاور

دوره 3، شماره 210، تابستان 1388، صفحه 75-92

محمد جواد صافیان؛ عبدالله امینی