کلیدواژه‌ها = دیالکتیک
تعداد مقالات: 4
1. خوانش بینامتنی دیالوگیسم باختین بر اساس دیالکتیک هگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22034/jpiut.2021.42511.2695

یوسف شاقول؛ مریم السادات حسینی‌سیرت


2. نقد نیچه‌ای پل تیلیش بر دیالکتیک کارل بارت

دوره 13، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 193-216

10.22034/jpiut.2019.30711.2180

حسین خدادادی؛ احمد عسگری


3. روش فرضیه در فلسفة افلاطون

دوره 10، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 1-21

ملیحه ابویی مهریزی


4. اشراق و شهود از نگاه افلاطون

دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-26

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مجید صدرمجلس