کلیدواژه‌ها = معرفت
تعداد مقالات: 8
1. نسبت نفس و معرفت(نقد علم حصولی) با تاکید بر انتقادهای سهرودی از مشائیان

دوره 13، شماره 29، زمستان 1398، صفحه 261-278

10.22034/jpiut.2019.32966.2294

فرحناز شکارچی؛ محمدرضا شمشیری؛ هاشم گلستانی


3. سقراط: اصلاح‌گرِ اخلاقی

دوره 10، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 231-252

ایمان شفیع بیک


4. اشراق و شهود از نگاه افلاطون

دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-26

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مجید صدرمجلس


5. شک و یقین در ویتگنشتاین متأخر

دوره 8، شماره 14، بهار 1393، صفحه 93-112

محمدصادق زاهدی؛ خدیجه اصلی بیگی


6. ضرورت و ملاک بدیهیات در فلسفۀ اسلامی

دوره 3، شماره 210، تابستان 1388، صفحه 27-46

منصور ایمان پور


7. نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون

دوره 2، شماره 203، تابستان 1387، صفحه 135-159

یوسف نوظهور؛ داود سیروس


8. عقل در نگاه ابن عربی

دوره 1، شماره 199، تابستان 1385، صفحه 73-98

مجید صادقی حسن آبادی