دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مقالات، پاییز 1390، صفحه 1-207 
3. تبیین رویکرد میان‌رشته‌ای از دیدگاه معرفت‌شناسی حکمت متعالیه

صفحه 43-67

محسن ایمانی؛ خسرو باقری؛ علیرضا صادق‌زاده؛ کیانوش محمدی روزبهانی


5. بررسی و مقایسه «شر» از دیدگاه آگوستین و ابن‌سینا

صفحه 89-106

خلیل سلطان‌القرایی؛ حسین آتشی؛ زهرا علمی


6. وجودِ برای دیگری از دیدگاه سارتر

صفحه 107-128

مصطفی شهرآیینی؛ راضیه زینلی