Journal of Philosophical Investigations
پرسش از پایدیای سوبژکتیویته
پرسش از پایدیای سوبژکتیویته

مسعود امید

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 16-32

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.52466.3282

چکیده
  بنیاد جهان ما بر سوبژکتیویته نهاده شده است. در چنین جهانی و از منظر سوبژکتیوتیه، هر چند آدمی سوژه به دنیا نمی‌آید، ولی سوژه می‌شود. اما وصول به‌ تراز سوژگی بر عهده پایدیای سوبژکتیویته و افق و گفتمان ...  بیشتر
احتمال وجود عالم پس از مرگ و آموزه ثواب و عقاب اَعمال در حیات اُخروی در فلسفه دیوید هیوم
احتمال وجود عالم پس از مرگ و آموزه ثواب و عقاب اَعمال در حیات اُخروی در فلسفه دیوید هیوم

فریده لازمی؛ مسعود امید؛ مجید صدرمجلس

دوره 16، شماره 40 ، آبان 1401، ، صفحه 360-377

https://doi.org/10.22034/jpiut.2022.48947.3049

چکیده
  در حوزة فلسفة دین، مسئلة وجود عالم پس از مرگ و آموزة ثواب و عقاب اَعمال در حیات اُخروی یکی از مسائل مهم و غامضی است که متألهان و فیلسوفان دین را به ارائة دیدگاه ­های نابرابر و متناقض درباب آن واداشته ...  بیشتر
مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان (فبک) از نظر لیپمن: هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی
مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان (فبک) از نظر لیپمن: هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی

علی آزادی؛ مسعود امید

دوره 16، شماره 39 ، شهریور 1401، ، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22034/jpiut.2021.43506.2740

چکیده
  فلسفه برای کودکان(فبک)‌‌،‌‌ برنامه‌‌ای است که توسط میتو لیپمن و در بستر فلسفه پراگماتیسم و به تاثر از نظریه‌‌‌های روانشناسی جدید به ویژه نظریات ویگوتسکی به ظهور رسیده است. این برنامه‌‌،‌‌‌‌‌ ...  بیشتر
بحران کرونا؛ خاستگاه چالش ها و پرسش های فلسفی
بحران کرونا؛ خاستگاه چالش ها و پرسش های فلسفی

مسعود امید

دوره 14، شماره 31 ، مرداد 1399، ، صفحه 77-107

https://doi.org/10.22034/jpiut.2020.40401.2595

چکیده
  این مقاله مجموعه تاملاتی بر محور چالش‌ها و پرسش‌های فلسفی پیش رو در بحران کروناست. از این رو مقاله‌ای توصیفی-تحلیلی و مشتمل بر فرض‌ها و حدس‌هایی در باب پیامدها و امکانات فلسفی بحران موجود و مسایل مرتبط ...  بیشتر
بررسی من استعلاییِ کانت از نگاه سلبی
بررسی من استعلاییِ کانت از نگاه سلبی

مسعود امید؛ بهزاد حسن پور

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1398، ، صفحه 51-70

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.29716.2130

چکیده
    من استعلایی یکی از عناصر اصلی و بلکه اصل عالی در نظام فلسفی کانت است. یکی از شیوه­های وررود به مسئله­ من استعلایی و تحلیل و بررسی آن در فلسفه­کانت، نگاه سلبی به آن می­باشد، زیرا در برخی مواقع، ...  بیشتر
جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی
جرح و تعدیل نظریه تعریف ارسطویی در منطق سینوی

اکبر فایدئی؛ مسعود امید

دوره 12، شماره 25 ، بهمن 1397، ، صفحه 173-187

https://doi.org/10.22034/jpiut.2019.8010

چکیده
  از دیدگاه ارسطو، تعریف منطقی اشیا، نخستین گام برای دست‌یابی به معرفت علمی و برهانی است و شناخت کامل اشیا تنها در سایه شناختن ذات آنها و تعریف حدی امکان‌پذیر است. ابن‌سینا هم که به پیروی از ارسطو، معرفت ...  بیشتر
مبانی
مبانی "برنهاد منطق ریاضی" راسل

معصومه علی حسن زاده اصل؛ مسعود امید

دوره 12، شماره 22 ، خرداد 1397، ، صفحه 105-119

چکیده
  با در نظر گرفتن دو جریان فراگیر فلسفی قرن نوزدهم یعنی ایده‌آلیسم و رئالیسم، آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد این است که راسل بر پایه­ کدام نظام فلسفی منطق ­گرایی خود را بنا کرد. طرح منطق­ ...  بیشتر
کانت و مساله معنی داری یا بی معنایی متافیزیک
کانت و مساله معنی داری یا بی معنایی متافیزیک

مسعود امید

دوره 10، شماره 19 ، آبان 1395، ، صفحه 93-113

چکیده
  اینکه آیا از نظر کانت متافیزیک، معنادار است یا نه، مسأله اصلی این نوشتار است. در اینجا برآنیم تا در راستای این مسأله کلی، نظر کانت را در ذیل دو سوال زیر مورد بررسی قرار دهیم:اساساً معناداری و‌ بی‌معنایی ...  بیشتر
رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی
رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی

مسعود امید

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1390، ، صفحه 1-16

چکیده
  رویکرد «نظریه محور» در باب شک دکارتی1این مقاله به دنبال تحقیق در شک دکارتی و پی افکندن نگاهی دیگر به این موضوع است. در این نوشتار پس از تعیین روش‌شناسی تحقیق در فلسفة دکارت و تفکیک دو مقام رویکرد ...  بیشتر